CHAPTER 5

1.7M 33.3K 7.3K
                  

WARNING: I just want to clarify that i don't have a second account. This is my ONE and ONLY account here in Wattpad. So if you ever encounter an account saying its my second account, don't believe him/her. Beware and be vigilant, Inoxentes. 


CHAPTER 5

RUTH KNEW how dangerous she can be when tipsy, and this, trailing kisses on Beckett's bare chest while naked is the proof of that. Wala siyang inhibisyon sa katawan, pangahas ang bawat galaw niya at ang mga labi niya ay parang uhaw na humahalik sa matitipunong katawan ng binata.

And her body wants more than just a kiss.

Bumaba ang mga labi niya sa tiyan nito, pababa sa puson nito hanggang maabot ang pakay. Mabilis niyang binuksan ang butones ng pantalon nito at mabilis na hinubad iyon pagkatapos ay akmang isusubo niya ang kahabaan nito ng hilahin siya ng binata pataas pagkatapos ay siya naman ang pinahiga nito sa kama habang ito naman kumubabaw sa kaniya.

"Nope..." Beckett bit her lower lip softly before whispering, "eating and licking is my job." Kinindatan siya nito bago ito bumaba sa gitnang bahagi ng hita niya at ginawaran ng mapanuksong halik ang kaselanan niya.

Napakapit siya sa puting bed sheet ng kama ng maramdaman niya ang dila ng binata na humahaplos sa kl-tor-s niya. Napaigtad siya at bahagyang umangat ang pang-upo niya ng lumapat ang mga labi ng binata sa hiyas niya at masuyo iyong sinipsip.

"Fuck..." Mahina niyang mura habang nakaawang ang mga labi dahil sa sarap na lumulukob sa kaibuturan niya. "Oh, fuck..."

Her toes curled as Beckett swirled his tongue around her cl-t, then he sucks it inside his mouth, making her legs tremble in pleasure.

Lumiyad ang katawan niya sa nakakahibang na sarap ng mas lalong bumilis ang paggalaw ng dila nito sa pagkababae niya. Halos himurin ng mainit nitong dila ang bawat sulok ng kaselanan niya, humahaplos, nanunudyo at nagpapawala sa kaniya sa tamang katinuan.

His tongue is expertly licking her cl-t while her lips played with her wet labia. Nang hindi pa ito makontento, ginamit nito ang kamay para mas mabaliw siya.

His fingers separate her wet folds before his tongue tasted her again.

He lapped, he licked, he sucked and he groans as he tasted her. Kaya mas lalo siyang nahihibang sa sarap dahil hindi lang halinghing niya ang pumupuno sa kuwarto kundi pati na rin ang paminsan-minsang pagdaing ni Beckett habang sinasamba siya nito.

His groans have the power to burn her body and make her even wetter than she already is.

She's dripping wet for goodness' sake!

"Ohh, yeaah..." Ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa bed sheet ay naka sabunot na ngayon sa buhok ng binata at mas ipinagduduldulan niya ang mukha nito sa pagkababae niya. "Lick me more, Beckett...more..."

And Beckett obliged.

Mabilis na hinimod ng dila nito ang pagkababae niya, halos ubosin nito ang katas niya at sa tuwing sinisipsip nito ang naka-usling hiyas ng kaselanan niya, napapasigaw nalang siya sa sarap.

"Ohh..." Pabiling-biling siya sa higaan habang walang patid pa rin si Beckett sa pagsamba sa kaniya. "Ohhh...Fuck!"

Beckett keeps on licking her wetness, faster and harder, her tongue moves.

"Ohh... Becket..." Nahihibang na siya sa sarap. "Ohhh...Fuck it! That feels so good."

Beckett continued his pleasurable assault on her cl-tor-s. He would suck and then the end of his tongue would tease the small entrance of her cl-t, making her gasp in pleasure and heightening her lust.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon