CHAPTER 3

1.5M 31.3K 11.1K
                  

CHAPTER 3

HINDI PINANSIN ni Ruth ang titig sa kaniya ni Beckett habang umuorder siya ng limang slice ng iba't-ibang klase ng cake na nasa harapan niya. Gusto niya kasing matikman lahat na gusto ng mga mata niya para alam niya kung dapat bang balikan ang cake cafe na 'to o hindi na.

She loves cake...so much. At iilang café o bakery lang na nagbebenta ng cake ang pumapasa sa panlasa niya.

"One slice of Mocha, Choco Bavarian cream, Cookies and Cream, Red velvet and Vanilla." Nginitian niya ang babae sa likod ng counter, "oh, and, one cup of brewed coffee please."

"Yes, Ma'am." She punched in her orders before glancing at Beckett. "What's your drink, Sir?"

"Drink?" Gagad ni Beckett saka bumaling sa kaniya, "dahil ayaw mo sakin, I think its safe to assume na hindi ako kasamang kakain sa mga inorder mo."

Tumango siya saka bumaling sa cashier at nag-abot ng pera, "bayad ko sa order ko," sinulyapan niya si Beckett na namimili ng cakes na oorderin, "siya ang magbabayad ng sa kaniya. Keep the change by the way."

Nakangiting tumango ang Cashier saka binigyan siya ng maliit na pabilog na plastic na may nakatakip na salamin at may numero sa loob. "The number inside will blink and it will beep when your order is ready."

Tumaas ang kilay niya habang nakatitig sa maliit na bilog na bagay na nasa kamay niya. It's high-tech compare to other Cafe's that she had been on in the country.

Hindi niya hinintay si Beckett, naghanap siya ng bakanteng upuan.

Hindi mapigilang mapangiti ni Ruth ng makita ang bakanteng mesa sa medyo elevated na parte ng cafe. Wala iyong upuan, tanging pabilog na mesa lang ang nandoon habang may nakapalibot na throw pillow sa sahig at mga libro na puwedeng basahin.

This cafe isnice.

Kaagad siyang umupo sa sahig at ini-straight niya ang mga paa niya.

Ruth smiled at herself. She feels so comfortable sitting in the wooden floor. Para lang siyang nasa bahay niya at nagmi-meryenda. Siguro 'yon ang gustong iparamdam ng may-ari ng Cafe kaya naman tuwang-tuwa siya na may ganitong parte ang Cafe na 'to.

"This is nice." Mahina aniya sa sarili.

"Yeah." Sabad ni Beckett na umupo rin sa sahig at nakaharap sa kaniya.

Kaagad na nawala ang ngiti sa mga labi niya. "Anong ginagawa mo rito? Maghanap ka nga ng sarili mong mesa." Pagtataboy niya sa binata.

"Nope." Umayos na upo si Beckett saka nginitian siya ng loko. "Magkasama tayong pumasok sa Cafe, dapat magkasama din tayo sa mesa."

Walang buhay niyang tinitigan ang binata. "Magkasama? As far as I remember nauna akong pumasok sayo." Pamimilusupo niya. "It doesn't count as 'together'. Kaya shoo, maghanap ka ng sarili mong mesa."

Beckett stared at her in disbelief. "Palagi ka talagang may sagot sa lahat no?"

Tumango siya, "oo naman. At saka ayokong pareho tayo ng hangin na hinihinga. I want space from you. Gets?"

Umiling si Beckett saka nginitian siya. "Sorry, Ru, I hate the word space."

Pinukol niya ito ng masamang tingin. "And I hate you."

Beckett just chuckled and shrugged.

Napailing nalang si Ruth saka pinulot ang pinakamalapit na Magazine sa kaniya.

It's a magazine with naughty content.

Binuklat niya iyon saka natigilan sa nabasa, kapagkuwan ay inilapag niya ang nakabuklat na Magazine sa mesa saka tinuro ang tittle ng article na 'yon.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon