CHAPTER 17

1.2M 29.7K 12K
                  

Hi Iris Gonzaga. SMILE is the most beautiful attire that never gets out of style, so SMILE, let everyone know that today, you're a lot stronger than you were yesterday. 

And to you who's reading this, pag may problema, iiyak mo lang tapos tama na, punas luha, ayos damit, suklay buhok tapos SMILE. Tuloy ang ikot ng mundo. 


CHAPTER 17

PAPIKIT-PIKIT si Ruth habang pasuray-suray na naglalakad palabas ng Club. Umiikot ang paningin niya sa bawat hakbang na ginagawa niya, buti nalang nakaalalay sa tabi niya si Khai para hindi siya matumba.

"Nasaan ang kotse mo?" Narinig niyang tanung nito. "Ipagmamaneho kita pauwi."

She grunted and shake her hand in the air. "No...k-kaya ko ang sarili ko." Masyado na niya itong naabala at nahihiya siya sa kaibigan dahil ganito ang kinalabasan ng relasyon nila ni Beckett na pinaglaban niya pa rito. "I can m-manage."

"Aist." Khai tsked. "Huwag matigas ang ulo."

"Ayoko. Kaya ko."

"No—"

"Kaya ko." Giit niya. "K-kaya ko 'to. A-ayoko ng abalahin ka. Kaya ko. Kaya ko."

"Fine." Patuloy pa rin siya nitong inaalalayan habang may kinukuha sa bulsa nito. "I'll call a friend to send you home."

Hindi na siya umangal ng may tinawagan itong kaibigan. At dahil malapit lang siya kay Khai, dinig niya ang usapan ng dalawa.

"Inatake ka na naman ba ng ka-weird-dohan mo at taxi driver ka na naman ngayon?" Tanung ni Khai sa kabilang linya. "Yes? Can you drive someone for me? Yes? Okay. Nasa labas kami ng Club Red. Bilisan mo."

Nang patayin nito ang tawag, halos yakapin siya ng kaibigan para alalayan sa pagtayo.

"Sa susunod, huwag ka ng maglalasing ha?" Wika ni Khai habang hinahagod ang likod niya. "Ayokong nakikita kang ganito, Sexy."

Ruth just groaned. Tinatamad siyang ibuka ang bibig para sagutin ang kaibigan. Hinayaan niya lang itong magsalita at pangaralan siya hanggang may Taxi na pumarada sa harapan nila.

Kaagad siyang inalalayan ni Khai pasakay sa passenger's seat saka isinuot ang seatbelt sa kaniya pagkatapos ay kinausap ang driver.

"Ingatan mo ang babaeng 'to, okay?" Bilin nito sa Taxi driver. "She's very important to our friend so take care of her. Kailangan niyang maging maayos para makapaghiganti naman siya sa ginawa ng kaibigan natin."

"Yeah." The Taxi driver tsked. "He looks beat up when I saw him yesterday."

Khai snorted. "Yeah. Whatever. Basta ingatan mo si Ruth."

"Sure."

Nang isara ni Khai ang pinto ng passenger seat, kaagad silang umalis.

The Taxi was silent the whole ride. Nang tumigil ito sa labas ng gate ng bahay nila, kaagad siyang lumabas kahit pa sumusuray siya.

Hinintay siya ng taxi na maayos na makalabas bago umalis. Napatitig nalang siya sa papalayong taxi, hindi man lang siya nakapagbayad.

Oh, well...

Pilit niyang tuwid na tumayo bago naglakad palapit ng gate. Pero kaagad din siyang napatigil sa pagpasok sa gate ng nakita niya si Beckett na nakatayo sa tabi niyon.

Mahina siyang tumawa. "Oh, l-look," tinuro niya si Beckett na sumalubong sa kaniya, "my... boyfriend w-who's a-always with hish ex." Tinampal niya ang pisngi ng lalaki ng makalapit ito sa kaniya. "O-oops! Did t-that hurt?" Tumawa siya. "Bagay lang 'yon shayo. Mash masakit pa diyan ang pinaramdam mo saking gago ka."

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon