CHAPTER 29

1.3M 26.4K 10.2K
                  

Hi and Good morning to Iris Gonzaga, Princess Jerlyn Candido and Grace Oquendo.

Hello and Good morning to: Maria Andre Divedor, Trina, Shiela Ann Torres, Kat Tuazon, Khimy Chi Gonzaga, Wattaholic14, Yestel Buenviaje, Gerlie, Ednalyn Aballe, Mylene Torres, Agie Evangelista, Ace, Rechele Menua, Crizzie Maga, Emalin Pilotos, Shane, Maricon, Grace, Raizza Opena, Sophielee211991, ain_jiYoung, Arlen Capulot, Lovely Pearl Ajo, Jhasmin, romqueue, Crusita, Kate Mayadoc, Sheeroow, Dinah, Erica and asawa daw ni Kim Taehyong (I disagree. Akin lang siya. Haha), binibining13dyosa, Alexa maE, Devine Grace, Maxine and Alexisdelosreyes161.

CHAPTER 29

EXCITED NA itinuro ni Ruth ang nadaanang fast food drive thru. "Stop! Daan tayo do'n. God, I'm so thirsty." Hinilot niya ang paa na medyo nananakit. "Ang sakit pa ng paa ko. Nakakainis."

Natawa si Beckett, "para ngang nag-Sagada lang tayo para mag mountain climbing. Inuna mo kaagad ang Mt. Ampacao eh. Tapos the next day nag trek tayo pa echo valley, at ang dami nating pinuntahan ng sumunod na araw. Tiyak na napagod ka."

Napasimangot siya. "Hindi naman matagal yong pag-akyat natin, ah..." Ininat niya ang paa, "baka matagalan pa bago tayo makabalik do'n kaya naman sinulit ko na."

"Oo na." May kinuha ito sa small compartment na nasa harapan at ibinigay iyon sa kaniya. Dalawang salonpas. "Here. Gamitin mo para mabawasan ang sakit."

"Thanks, baby." Aniya saka mabilis na inilapat ang salonpas sa nananakit niyang binti.

They'd been in the road for hours now, kaya naman nanghihingi na ang katawan niya ng malamig na inomin. Umalis sila sa Sagada kaninang madaling araw pa. Kahit pagod, pinilit ni Beckett na ito ang magmaneho pauwi.

Minaobra ni Beckett ang sasakyan papasok sa drive-thru saka bumaling sa kaniya, "anong gusto mo?"

Ruth grinned and ordered everything she craves. From McFlurry to Coke McFloats and burgers. "Ikaw, anong gusto mo? Para sa akin lang 'yon eh." Balik tanung niya sa binata.

Nangingiting napailing si Beckett saka umorder din ito ng para sa sarili bago pinausad ang sasakyan para kunin ang order nila at magbayad na rin.

Nang makabalik sila sa kalsada, hindi niya pinansin si Beckett. Mabilis siyang kumain at mabilis din niyang naubos ang inorder. Nang bumaling siya sa kasintahan, sumisimsim ito ng McFloat habang ang isang kamay ay nagmamaneho.

Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay saka nakangiwing hinawakan ang Coke McFloat nito. "Sa akin na?"

Beckett sighed before nodding.

Malapad siyang napangiti saka inagaw mula rito ang McFloat at siya na ang umubos no'n.

"Gusto mo pa?" Tanung sa kaniya ni Beckett kapagkuwan, "daan tayo ulit sa susunod na drive-thru kung gusto mo."

Mag thumbs up siya saka siya na ang kumain ng burger na inorder ni Beckett para sa sarili. Hindi naman umimik ang kasintahan at hinayaan lang siya.

"Still hungry?" He asked after she finished eating.

Umiling siya saka ngumiti. "Okay na ako, pero daan ulit tayo sa madadaanan nating drive-thru." Mahina siyang tumawa, "iba naman ang orderin natin."

Beckett chuckled before glancing at her stomach. "Baka may laman na 'yan. Ang lakas mo'ng kumain eh."

Napaisip siya bigla sa sinabi ni Beckett. "Oo nga no?" Nagsalubong ang kilay niya habang binibilang ang araw mula ng huli siyang nagkaroon ng dalaw.

Hindi siya sigurado sa bilang niya pero may posibilidad na tama si Beckett. Hindi naman kasi sila gumagamit ng proteksiyon. Pero wala naman siyang kakaibang nararamdaman tulad ng mga kunwetong buntis na naririnig niya.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon