CHAPTER 1

1.9M 34.9K 11.7K
                  

CHAPTER 1

RUTH CROSSED her legs after she sat on the passenger seat of Mr. Furrer's expensive car. Hindi niya akalaing makakasakay siya sa ganitong kagarang sasakyan, pero heto, komportable siyang naka-upo sa Lamborghini nito.

And its all because of her friend, Tessmarie. She's here for moral support. Gusto niyang maging maayos na ang lagay nito. Ayaw niyang nasasaktan ang kaibigan niya.

Huminga siya ng malalim. "Umalis na tayo. Medyo malayo-malayo yata rito ang Flower farm ni Mr. Baltazar." Aniya sa binatang nakaupo sa driver's seat. "I want this to be over with."

Beckett glanced at her habang binubuhay ang makina ng sasakyan. "Akala ko best friend mo si Tessmarie?"

"Yes. She is." Humalukipkip siya. "That's I want this over with. Ayokong nasasaktan siya ng dahil lang sa isang lalaki."

Beckett's lips formed into an 'o' shape. "I can sense bitterness in your voice."

Inirapan niya ang binata. "Magmaneho ka nalang at huwag mo akong kausapin. Hindi tayo close."

Beckett tsked. "Ang taray mo pa rin. Walang pinagbago."

Kunot ang nuong bumaling siya sa binata. "Kailan naman kita tinarayan para masabi mo 'yan? As far as I remember, hindi kita kinakausap."

"That's my point." Nagkibit-balikat ito, "mula ng makilala kita," pinapausad nito ang sasakyan, "hindi ka tumitingin sakin, hindi mo ako kinakausap at mas lalong hindi mo ako pinapansin. May pagrereklamo sa boses nito. "I mean, I'm friends with Gladz and you two are close like sisters so why the hell do you act like I'm not there...like I don't exist at all."

"Because you don't." Aniya saka tumingin siya sa labas ng binata. "You don't exist in my world."

"Ouch."

"Yeah." Nakataas ang kilay na bumaling siya kay Beckett habang nakataas ang sulok ng labi niya, "ouch."

Napailing ito saka mas binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. "We can be acquaintance—"

"Not even close." Aniya saka umingos.

Beckett sighed. "May boyfriend ka na ba?"

Natigilan siya sa biglang pagbabago ng tanung ng binata. Why is he suddenly interested in her love life? "Bakit ka naman nagtatanung?"

"Just to pass our time." Anito, "I hate silence."

Sa sinabi nito, tumahimik siya at hindi nagsalita.

"Oh, come on..." Reklamo ni Beckett ng lumipas ang ilang minuto na hindi siya umimik. "Talk to me, Ru."

Tumaas ang kilay niya, "Ru?"

"Ru. I like it." He winked at her. "Nickname ko sayo. I hate the word 't' and 'h' so I'll settle with 'Ru'."

"Nickname are only given to those who are friends—"

"Then let's be friends."

"Ayoko."

"Bakit naman?"

"Kasi ayoko."

"Why not?"

"I just don't. Period."

Naging mabagal ang pagmamaneho ni Beckett habang ang kalahati ng braso nito ay nasa labas ng bintana ng sasakyan at sinisenyasan ang ibang motorista na lampasan lang sila. Kapagkuwan ay bumaling kaniya ang binata.

"Bakit ayaw mong makipagkaibigan sakin?" Usisa nito na parang hindi matanggap na ayaw niyang makipaglapit dito. "Hindi mo ako gusto? 'Yon ba 'yon? I mean, lots of women wants me—"

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon