CHAPTER 22

1.4M 28.6K 8.5K
                  

To Suprema/Ky/OneLessLonelyGirl/KhaKhan: That awkward moment when you think you're important to someone, and you're not. It's time to move on, my dear. (Haha. You know. Haha. Okay. Shadap na si ako.)

To Iris Gonzaga: stay pretty like Ivy (Napag-utusan lang po ni Kyrene sabi ni Ivy. Haha)

To Ivy Gonzaga: Sometimes what you're looking for comes when you are not looking. (Mao la it nahanap ko para ha imo. Makaarawod baga na balahuraon ka kay buutanay man ako tuda.)

CHAPTER 22

FEEDING the fish and snorkeling was very easy for Beckett but scuba diving? That's another story. Wala 'yon sa activities nila ni Ru pero ng malaman ng dalaga na may diving site daw sa isla ay ginusto kaagad nitong mag scuba diving doon.

And he can't say no to her even if his life is depending on it.

He's afraid of the deep blue sea! Ayaw na ayaw niya iyong masyado ng malalim na dagat, tulad nalang ng kinalalagyan ngayon ng bangka na nagdala sa kanila sa parte daw ng dagat na maganda mag scuba diving dahil maraming makikita sa ilalim.

Ru wanted a personal scuba diving experience, kaya naman para sa dalawang tao lang ang package na kinuha nila. Tanging ang dive guide at ang bangkero lang ang kasama nilang dalawa ni Ru.

He already knows what to do, he's already wearing all the necessary gears but the guts to actually do it is what's keeping him from jumping to the water. Hindi niya pinahalata sa dive guide na ayaw niyang mag-dive, nagpanggap siyang interesado at excited para may makasama si Ru sa pag-i-scuba diving.

"Dito ka lang ba?" Tanung sa kaniya ni Ru habang ito ay nasa dagat na at nakahawak sa kawayan na nakakonekta sa bangka habang nakatingala sa kaniya. "Baba ka na. Halika na. Masarap ang tubig. Malamig."

Tinitigan niya ang malalim na dagat.

Fear consumed him instantly.

Fuck! "I, ahm, I can't..."

"Ganun ba? Sige, dito ka nalang, madali lang naman ako doon sa ilalim." Nagpapaalam na kumaway sa kaniya si Ru, "kami nalang ni Kuya ang magda-dive." Tinuro nito ang dive guide nila. "Hintayin mo nalang ako rito."

Mariin niyang ipinikit ang mga mata saka nagtatapang-tapangan na bumaba sa dagat at inilubog ang sarili.

He instantly felt suffocated even though he's using a scuba. He can't even open his eyes as nervousness consumed him while his whole body is in the water.

Mabilis siyang umahon at napahawak sa gilid ng bangka. "Fuck..." Habol niya ang hininga. "Fuck...fuck."

Hinihingal siya ng lumangoy palapit sa kaniya si Ru.

"Akala ko ayaw mo?" Tanung ng dalaga sa kaniya ng makalapit ito. "Okay ka lang ba? Okay lang naman kung hindi ka mag-i-scuba diving kasama ko. Ayos lang 'yon."

He looked at her as he shakes his head. "I can't let you be alone with him. Paano kung may mangyaring hindi maganda sa ilalim?"

Napabuntong-hininga si Ru habang kunot ang nuong nakatitig sa kaniya. "Are you one hundred percent sure that you can do this?"

Pinilit niyang tumango. "I can do it."

"Are you sure?" Paniniguro nito. "Okay lang naman kahit ako lang."

"Hindi. Kaya ko. Kaya nga kasama mo ako sa bakasyon na 'to diba? Para samahan ka sa lahat ng bagay na gusto mong gawin?" He has to be brave and face his fear of the deep ocean. For Ru. "Saka gusto kitang makasama, kahit pa sa ilalim ng dagat 'yon."

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon