CHAPTER 15

1.2M 27.4K 11.9K
                  

Hi to Iris Gonzaga. Inhale positivity and exhale negativity. 


CHAPTER 15

KUMUYOM ANG kamao ni Beckett ng mapagbuksan niya ng pinto si Sanford. Gusto niyang patamaan ng suntok ang nakangisi nitong mga labi. "What do you want, Sanford?"

Kahit hindi inimbitahan, kusang pumasok si Khairro. "I have a query, my friend." Anito habang naglalakad papasok ng bahay.

Bumuntong-hiningang isinara niya ang pinto saka sinundan ang kaibigan sa salas na naabutan niyang kampanteng naka-upo sa pang-isahang sofa.

"Seriously, Sanford." Bumuga siya ng marahas na buntong-hininga. "Anong ginagawa mo rito sa bahay ko?"

"Is your girlfriend here?" Tanung nito na pinagtaka niya.

"What?" He frowned. "No. Ru is working."

"Ah," tumango-tango ang kaharap, "e si Sarra, nandito siya? Magkasama kayo?"

Nagdilim ang mukha niya. "Anong gusto mong palabasin, ha, Sanford?"

Nagkibit-balikat ito. "Wala naman. Nagtatanung lang."

"Wait a minute..." He narrowed his eyes on his friend. "Do you have a thing for Sarra?"

Khairro sighed. "Sabihin na nating may 'thing' ako kay Sarra," tumayo ito saka nakapameywang na humarap sa kaniya, "are you fucking her, Furrer?"

"What the fuck, Sanford?!" Hindi siya makapaniwalang napatitig sa kaibigan. "Anong gusto mong sabihin ngayon, na ginagago ko ang girlfriend ko?" Humigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya. "Kung nagpunta ka rito para maghanap ng away, well, you're in the right place. Nuong isang gabi pa kita gustong suntukin—"

"Look," Khairro cut him off, "nagtatanung lang ako. Ang close niyo kasi nung nag-dinner tayo, eh. I mean, it seems to me that something happened between you two habang nasa bahay mo siya."

"Fuck you, Sanford. Nothing happened between me and Sarra." Nagtatagis ang bagang niya sa galit, "and we seem close because I'm trying to console her! Kamamatay lang ng Mommy niya. At sa laki ng kahihiyang natanggap niya ng dahil sa pag-atras ko sa kasal namin, I owe it to her. I owe her a lot!"

Umiling-iling si Sanford habang mahinang tumatawa. "Goodness, Furrer, kung ganun naman pala, eh di sana hindi ka muna nag girlfriend. Inuna mo muna sana ang konsensiya mo."

His eyes darkened. "Don't mess with my head, Khairro. Mahal ko ang girlfriend ko. At sa tingin mo ba nasisiyahan akong nandito si Sarra? No! I want her gone so I can give all my time to Ru."

Khairro heave a deep breath. "My man, yong pagmamahal, hindi lang yan basta sinasabi, pinapahiwatig din yan sa gawa." He tsked. "Pasalamat ka mabait at understanding ang girlfriend mo, hindi siya gumawa ng eskandalo ng hayaan mong subuan ka ni Sarra sa harap niya mismo." Khairro shrugged nonchalantly before tapping his shoulder. "A piece of advice, bud, isipin mo muna ang nararamdaman ng girlfriend bago ang ibang tao lalo na kung hindi mo naman kaano-ano. Kahit hindi pinapakita ng girlfriend mo, alam kong nasaktan siya sa mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw." Natatawang umiling ito saka tumaas ang sulok ng mga labi, "and let me correct you, I don't have a thing for Sarra, I have thing for Ruth. She's beautiful, confident and brave. My kind of girl. At kapag sinaktan mo siya, aagawin ko siya sayo. At ito ang tandaan mo, mas una ko siyang nakilala keysa sayo."

Beckett couldn't move as Khairro leave his house.

Sanford has a thing for Ru? His girlfriend? Mukhang hindi ito nagbibiro. Kaya ba ginawa nito ang mga ginawa nito nuong nag dinner sila? Because he likes his Ru?

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon