94

5.3K 374 170
                  

4-02

Twitter

Granger @GrangerAntonius

You deserve more, Hira, and I hope, in this lifetime, I can be that more.

You deserve more, Hira, and I hope, in this lifetime, I can be that more

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

6:15 AM • 04/02/XX

76↩️  232🔁  543❤️


Tripp @Trippipti • 3m
Replying to @GrangerAntonius
TANGINA PRE 'WAG GANON NANLAMBOT AKO RON

|
|

Drex @akotosiDrex • 3m
Replying to @Trippipti and @GrangerAntonius
IBA RIN


Ribo @setteribo • 3m
Replying to @GrangerAntonius
Wala po bang live telecasts 😭

|
|

J @notjanus • 3m
Replying to @setteribo and @GrangerAntonius
Nakakapanghina ka haha

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon