19

5.7K 333 149
                  

3-19

MVT GC

12:21 AM

Josiah:

EXCITED NA AKO

FINAL 4

WUUUUU

Isaiah:

Pabuhat

Josiah:

TANGINA MO O ANO SAPAKAN NA LANG

Arkin:

Ngayon pa lang napapagod na ako sa next matches natin.

Owen:

Good luck.

Granger:

You all did great this season.

Josiah:

CAP 😭

Granger:

But there are still so many things you can do to improve your plays in each game.

Especially you, Arkin and Josiah.

Josiah:

Ehe

Isaiah:

Pa-cute ampota

Kasuka

Josiah:

PANGIT MO

HINDI KA MAHAL NG MAMA MO

Arkin:

Cap hindi ka raw mahal ng mama mo sabi ni Jos.

Josiah:

CAP SI ISAIAH KASI TINUTUKOY KO

SAKA CAP

BAKIT GISING KA PA

Granger:

I'm waiting for Hirayana.

Arkin:

Tagal mo nang naghihintay, Cap.

Owen:

Arkin.

Arkin:

Haha!

Josiah:

Bakit mo hinihintay cap?

Granger:

Baka may tanong sa paper na ginagawa.

Arkin:

Naol.

Owen:

Arkin.

Arkin:

🤗

Granger:

Exams are coming up.

I know you're thinking about the final match coming soon but don't forget to study well.

Josiah:

Aral-aral pa.

Uso pa ba 'yon.

Granger:

Josiah.

Josiah:

JOKE LANG CAP ITO NGA NAG-AARAL AKO NGAYON

Isaiah:

Naglalaro 'yan Valorant, cap.

Josiah:

TANGINA MO ISAIAH

Arkin:

Bano naman ampota hahaha

Isaiah:

Banorant

HAHAHAHAHAHAH

Josiah:

Tangina niyo!

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon