60

5.8K 317 44
                  

3-29

Twitter

Yana 🔒 @dumpyanaaa

KZ Tandingan sino nga bang pipiliin ko mahal ko o mahal ako

12:35 AM • 03/29/XX

3↩️  0🔁  3❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @dumpyanaaa
+1 sa braso ni beb mo hehe

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to Kaligayahanmo
+1 sa tiddies ng bb mo hehe

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @dumpyanaaa
Tangina mo 😡


Klax @malaklax • 3m
Replying to @dumpyanaaa
+1 kay Arkin Samson
Palagi kang bibigyan ng Johnson&Johnson

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @malaklax
Gago HAHAHAHAHAHA


Hiiro @hiirobiscuit • 2m
Replying to @dumpyanaaa
Ganda yan @danikann

|
|

Dani @danikann • 2m
Replying to @hiirobiscuit and @dumpyanaaa
Namimili pa, pipiliin ba siya nong isa haha

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @danikann and @hiirobiscuit
Siguro n'ong nagsabog ng ka-KJ-yan si rold unang-una kayong naligo

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon