7

6.6K 323 105
                  

3-16

Danika Ann Peralta

8:02 PM

Hirayana:

Dan, sa tingin mo ba dapat umamin na ako haha

Seen, 8:03 PM

Danika:

It's your choice, Yana.

I mean, kung ano sa tingin mo ang dapat?

Kasi I understand when you said na maraming mawawala :(

Hirayana:

Diba.

Nakakatakot din kasi.

I tried everything just to erase this feeling pero ang hirap haha

I tried dating other guys hoping to forget him but it all fails in the end.

Danika:

Why did you break up with Kevin?

Hirayana:

Wala, eh.

Wala rin patutunguhan.

Alam mo 'yong sa tuwing may sasabihin siyang sweet, iniisip ko sana si Granger nasa harapan ko.

Sa tuwing hahawakan niya kamay ko, hinihiling ko na sana si Granger kasama ko.

Danika:

Yana :(

Hirayana:

Ang funny kasi of all people, bakit sa kanya pa?

But who can blame me for falling for him?

Nakita mo naman siya, di ba?

Sobrang kamahal-mahal n'on.

Danika:

We're always teasing you but we want you to be happy.

Hirayana:

I'm happy naman, Dan.

This is a different kind of happiness, but I'm happy.

Danika:

Paano kung magka-girlfriend si Granger?

Hirayana:

Happy pa rin ako.

Sabay kalbuhin ko girlfriend niya.

Joke.

Half.

HAHAHAHAHA

Danika:

Gaga ka talaga haha

Hirayana:

But honestly I'm okay with what we have right now.

At least nandyan siya sa tabi ko, diba?

Kahit hanggang kaibigan lang.

Danika:

Paint but the t is silent

Hirayana:

🥲

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon