64

5.4K 359 103
                  

3-29

Granger Dela Costa

6:32 PM

Hirayana:

BEB

SOBRANG THANKFUL AKO

I MEAN I WAS ENDURING IT SILENTLY

Because it felt like no matter what I said, hindi naman mababago tingin nila sa akin.

Pero ikaw, grabe ka.

Antonius, hindi ko alam kung deserving ba ako sa 'yo.

Seen, 6:33 PM

Granger:

Somehow it feels like this is my fault.

Hirayana:

Huy no kaya!

Actually may point sila, I guess.

Kasi lagi akong nakaasa sa 'yo.

Granger:

What's the use of my notes if you'll not use it well yourself?

Hira, don't belittle yourself because of their words.

They don't know you like I do.

I've seen you, Hira.

I've always seen you.

Hirayana:

GRABE

TULOY BA DINNER NATIN O ANO

Granger:

You know what?

I thought of something better.

Hirayana:

Ano?

Granger:

Pack your things right now.

Let's go to Baguio.

Hirayana:

OMG

I'M IN

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon