50

5.7K 339 178
                  

3-27

Twitter

Arkin @arkinamo

Tama ba 'tong pinasok ko haha

4:45 PM • 03/27/XX

78↩️  132🔁  253❤️


Yana @hirayanawari • 3m
Replying to @arkinamo
Saan ka pumasok? 🥴

|
|

Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @hirayanawari
Napakadumi ng isip mo.

|
|

Klax @malaklax • 3m
Replying to @arkinamo and @hirayanawari
AYEEEE KILIG AKO

|
|

Yana @hirayanawari • 3m
Replying to @malaklax and @arkinamo
O TALAGA BA BAKA NAIHI KA SA KAMA

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @hirayanawari and @malaklax
Bobo ampota haha

|
|

Granger @GrangerAntonius • 2m
Replying to @arkinamo, hirayanawari and @malaklax
Arkin

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @GrangerAntonius, @hirayanawari and @malaklax
Boboo ng buhay niya

|
|

Yana @hirayanawari • 2m
Replying to @arkinamo, @GrangerAntonius and @malaklax
Banat yarn HAHAAHAHAAHAH

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon