8

6K 307 54
                  

3-17

Granger Dela Costa

12:03 PM

Hirayana:

Pahirap talaga 'yong mga klase na ganitong oras.

Dapat kumakain na tayo ng lunch eh.

Pssst.

Granger!

Antonius!

Dela Costa!

Pssst

Pansinin mo naman ako.

Ang boring ng klase ni sir HUHUHU

Seen, 12:06 PM

Granger:

Stop chatting and take down notes.

Hirayana:

Stock knowledge lang katapat niyan.

Alam mo bang ikaw lang nakikinig sa mga dada ni sir.

Hindi naman tungkol sa lesson.

Granger:

Hirayana.

Stop chatting.

Hirayana:

ANYWAY

Malakas talaga loob ko na nakapeluka si sir.

Tingnan mo parang gumagalaw ang anit

HAHAHAHAHHA

Granger:

Stop.

Hirayana:

TINGNAN MO LANG NANG MAIGI

HAHAHAHHHAHA

Granger:

Hirayana.

Stop it.

Hirayana:

O BAKIT KA UMIIWAS NG TINGIN

HAHAHAHAAHHAHAHA

PANSIN MO BA

Granger:

Bahala ka.

Hirayana:

YOU'RE SMILING

Granger:

I'm not.

Hirayana:

Hmp!

Granger:

Kapag nahuli ka ni sir, bahala ka.

Hirayana:

As if nam

Granger:

Told you so.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon