24

5.6K 350 129
                  

3-19

7:34 AM

Hirayana Raelle Mallari
34 mins ago • Friends

Me: Papasok ka today?
Granger Antonius: Yes.
Me: Pangit ka-bonding. Dapat sagot mo hindi! Tapos sasabihin ko rin na ako rin hindi!
GA: Papasok tayo.

😡😡😡

😂 3

Granger Antonius Dela Costa: I'll bring breakfast.

     | Hirayana Raelle Mallari: Oki, beb. Wait ligo lang me.

Klax Mondragon: Wealth, Fame, Power. The man who acquired everything in this world, the Pirate King, Gold Roger. The final words that were said at his execution, sent people to the seas. "My wealth and treasures? If you want it, I'll let you have it. Look for it, I left all of it at that place!". Men now, chasing their dreams, head towards the Grand Line. The world now enters a Great Age of Pirates!

     | Hirayana Raelle Mallari: Taena ka

     | Klax Mondragon: Patay pa rin Portgas D Ace mo

     | Hirayana Raelle Mallari: SAPAKAN NA LANG NUNO SA PUNSO

Kalista Julienne Sto. Tomas: Good boy 'yang beb mo, eh. Parang BB ko good boy din 🤪

     | Hirayana Raelle Mallari: Flakes mo lang???

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Ako lang 'to, tol. Nagmahal at minahal pabalik.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon