18

5.8K 313 51
                  

3-18

Squad without Goals

11:32 PM

Klax:

Musta na kayo mga beb.

Danika:

Okay lang kami, beb.

Hiiro:

Kumain na ba kayo ng ice cream, beb?

Hirayana:

MGA INGGIT

WALA KASI KAYONG BEB

Klax:

Beb tapos may HD ampota

HHAAHHAAHHAAH

BAKA YANA 'YAN

Hiiro:

HAHHAHAHAHA

Danika:

Haha

Hirayana:

SA TINGIN NIYO BA GINUSTO KO 'TO

AKALA NIYO BA MADALI LANG SA 'KIN 'TO

Klax:

Luh ka Hiiro pinaiyak mo si beb

HAHAHAHAHAHAHA

Hirayana:

MAS MATANGKAD SI HAYES SA 'YO PANDAK

Klax:

HUUUUHHHHHH?????!!!!!

Hirayana:

NUNO SA PUNSO

Hiiro:

HAHHAAHAHAHA

Danika:

Hahahaha

Klax:

Saka mo na ako kausapin kapag hindi ka na tirador ng best friend.

Hirayana:

MAG-MOVE ON NA AKO

Klax:

Wow 🤩

Move on daw

Pang-ilang season mo na 'yan?

Hiiro:

HAHAHAHHAAHA

Hirayana:

Tangina mo talaga 😭

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon