37

5.6K 361 182
                  

3-23

Twitter

Ribo @setteribo

May mga kaibigan din ako pero 'di ko sinusubuan ng gano'n saka hindi ko gan'on kung tingnan 🙊

10:03 PM • 03/23/XX

89↩️ 102🔁 324❤️


Aestelle @Aestelletic • 9m
Replying to @setteribo
Weh ba bakit parang 🙊

|
|

Hayes @hayesnoyes • 9m
Replying to @Aestelletic and @setteribo
Kaya pala parang huhubaran kung tingnan eh HAHAHAHAH

|
|

Aestelle @Aestelletic • 9m
Replying to @hayesnoyes and @setteribo
Hindi lang pala Calculus natutunan 🤩

|
|

Ribo @setteribo • 8m
Replying to @Aestelletic and @hayesnoyes
Tangina niyo!!!!


Arkin @arkinamo • 9m
Replying to @setteribo
@hirayanawari

|
|

Yana @hirayanawari • 8m
Replying to @arkinamo and @setteribo
What's this bessy

|
|

Arkin @arkinamo • 8m
Replying to @hirayanawari and @setteribo
Wala lang bessy ☺️

|
|

Ribo @setteribo • 8m
Replying to @arkinamo and @hirayanawari
Sweet niyo ni Kuya Granger 🤩

|
|

Yana @hirayanawari • 7m
Replying to @setteribo and @arkinamo
Kayo rin 🥴

|
|

Ribo @setteribo • 7m
Replying to @hirayanawari and @arkinamo
Ok

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon