58

5.2K 323 56
                  

3-28

Squad without Goals

11:09 PM

Hirayana:

Crush ba ako ni Arkin?

Bakit parang ang landi sa twitter at fb 🤨

Klax:

HAHAAAHAHAHAH

Danika:

Hahaha

Hiiro:

HAHAHAHAHAHAH

Hirayana:

Sige puro tawa sagot ninyo.

'Yan din sagot sa kahirapan eh

Klax:

BAKIT KAMI TINATANONG MO

Hirayana:

Wala kang dulot na maganda eh no

Klax:

Ask mo si beb mo baka may alam

Hirayana:

Uy good idea 😚

Klax:

HAHAAHAHAAHAH

BALITAAN MO KAMI

Hiiro:

HAHAHAHAHAHA

Hirayana:

Will do mga bestie 🤗

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon