81

5.1K 336 46
                  

4-01

Granger Dela Costa

12:04 AM

Hirayana:

Tulog ka na beb?

Seen, 12:05 AM

Granger:

Not yet.

Bakit hindi ka pa natutulog?

Hirayana:

Can't sleep.

Bakit ikaw din?

Granger:

Same.

Hirayana:

Bakiiiit

Granger:

So many thoughts running inside my head, I guess.

Hirayana:

Samedt.

Alam mo, beb?

Granger:

Hmm?

Hirayana:

Sobrang suwerte ko sa 'yo.

Na parang hindi ko talaga kakayanin kapag nawala ka sa buhay ko.

'Wag kang mawawala, ha?

Granger:

I'm not going anywhere, Hira.

Hirayana:

Promise mo 'yan?

Granger:

Yeah.

I promise.

I'm always here for you.

I'm going nowhere.

Hirayana:

Okay.

That's nice.

Hehe.

Thanks, beb.

Sana walang magbago.

Sana ganito tayo lagi.

Granger:

Hira?

Hirayana:

Yes?

Granger:

Nothing.

Matulog ka na.

Maaga pa tayo mamaya pupunta sa Sagada.

Hirayana:

Oki, beb.

Labyu talaga!

Mwa

Granger:

Yeah.

I do, too.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon