59

5.4K 348 101
                  

3-28

Granger Dela Costa

11:14 PM

Hirayana:

Vev

*beb

Anong ginagawa mo?

Seen, 11:16 PM

Granger:

Reading stats.

Why?

Hirayana:

May question lang ako. Hehe

Hindi ka ba busy?

Granger:

Ask away.

What is it?

Hirayana:

Si Arkin.

Granger:

What about him?

Hirayana:

May sinabi ba siya sa 'yo?

Granger:

About?

Hirayana:

Like if ano, crush niya ako ganon.

HAAHAHAAHAHAHA

Pansin ko lang ang harot niya sa twitter 🤨

Granger:

Oh.

Are you uncomfortable?

Do you want me to talk to him?

Hirayana:

Ay no beb.

I'm okay.

Nagtataka lang ako.

Hahahahahhh!

He's harmless naman.

And it's all good!

I'll tell him if he's making me uncomfortable.

But it's Arkin!

Granger:

Yeah, it's Arkin.

He's a good guy.

I guess.

Hirayana:

HAHAHAHAHAHAAH

DIBA!

Si Arkin 'yon so 50/50 I'm sure he's up to something 🤨

Saka bakit ako magiging crush non.

Granger:

Sinong hindi magkakagusto sa 'yo?

Hirayana:

Ikaw.

CHAR

HAHAHAHAHAHAH

Anyway 'yon lang naman.

Granger:

Ah.

Okay.

Hirayana:

Busy ka yata eh baka naiistorbo kita.

Granger:

Kahit kailan, hindi ka magiging abala sa 'kin, Hira.

Hirayana:

Nood tayo movie?

Split screen?

Granger:

Okay.

Anything for you.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon