91

5.3K 368 187
                  

4-01

Twitter

Yana 🔒 @dumpyanaaa

OKAY WHAT'S WITH THAT CAPTION TANGINA????

10:35 PM • 04/01/XX

1↩️  0🔁  0❤️


Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @dumpyanaaa
"I love you for all that you are."

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @dumpyanaaa
GUYS NANALO NA BA AKO POTANGINA

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @dumpyanaaa
Ay wait may sinend nga pala si beb.

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @dumpyanaaa
AAHHHH FAVORITE SONG KO 'TO NG DAY6!!!!!!!

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @dumpyanaaa
Okay so timestamp 'to.

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @dumpyanaaa

Yana @dumpyanaaa • 2mReplying to @dumpyanaaa

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @dumpyanaaa

Yana @dumpyanaaa • 2mReplying to @dumpyanaaa

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @dumpyanaaa

Yana @dumpyanaaa • 2mReplying to @dumpyanaaa

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

|
|

Yana @dumpyanaaa • 1m
Replying to @dumpyanaaa

Yana @dumpyanaaa • 1mReplying to @dumpyanaaa

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

|
|

Yana @dumpyanaaa • 1m
Replying to @dumpyanaaa
hUH?????

|
|

Yana @dumpyanaaa • 1m
Replying to @dumpyanaaa
GRANGER ANTONIUS?????

|
|

Yana @dumpyanaaa • 1m
Replying to @dumpyanaaa
YOU EXPECT ME TO SLEEP AFTER DROPPING A BOMB LIKE THIS????

|
|

Yana @dumpyanaaa • 1m
Replying to @dumpyanaaa
GAGI TOTOO BA 'TO

|
|

Yana @dumpyanaaa • 50s
Replying to @dumpyanaaa
Naiiyak ako tangina 😭😭😭

|
|

Klax @malaklax • 30s
Replying to @dumpyanaaa
Naiiyak din ako 🙂

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon