51

5.4K 355 122
                  

3-27

MVT GC

5:14 PM

Granger:

We will be having an all-day practice tomorrow. Be sure to be on the university gym at exactly 6am.

Josiah:

YON!

AKALA KO FREE DAY

PERO GOODS LANG 🥴

Adrian:

Luh akala ba free day, cap?

May nomi night kami mamaya 😭

Granger:

Attendance is a must.

Arkin:

Sing.

Granger:

Lalo ka na, Arkin.

Owen:

HAHAAAHAHAHAH

Arkin:

Bakit may pag-atake

Josiah:

AWAY BA 'TO

Isaiah:

TANGINA AWAY TALAGA MAMAYA KAPAG DI MO NA NAMAN INAYOS SAING MO

Josiah:

Changed person na ako 🥴

Granger:

Penalty to everyone if:

(1) may late

(2) absent without valid reasons

Arkin:

Anong mga valid reason, cap?

Granger:

Lagnat.

Arkin:

Sing talaga.

Owen:

Ano ba 'yang tanginang sing na 'yan?

Arkin:

Awit.

Isaiah:

HAHAHAAHAHAHAHA

Adrian:

Sing 😭

Nomi night naging bato pa.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon