67

5.2K 370 168
                  

3-30

2:32 PM

Granger Antonius Dela Costa
32 mins ago • Public

Beautiful.

❤️👍🏻 432 • 102 comments • 97 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️👍🏻 432 • 102 comments • 97 shares

Hirayana Raelle Mallari: PARANG TANGA BAKIT NAWALA AKO SA PICTURE????

     | Klax Mondragon: KASI HINDI KA NAMAN BEAUTIFUL HAHAHAHAHHA

     | Hiiro Matsunaga: HAHAHAHAHAHAH

     | Arkin Samson: Mas maganda kang 'di hamak sa mga ugat na 'yan, Yana.

     | Granger Antonius Dela Costa: Oh really

     | Klax Mondragon: TANGINA ONLINE SABONG @Ribo Buenaflor

     | Ribo Buenaflor: IN10SE

     | Klax Mondragon: TANGINA ANO???

     | Janus Montecalvo: Intense daw.

     | Hayes Vizconde: Wow alam na alam ni Janus

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon