38

5.8K 341 104
                  

3-24

Granger Dela Costa

9:45 PM

Hirayana:

Pst!

Papasok ka bukas?

Seen, 9:46 PM

Granger:

Of course.

Ikaw rin.

Hirayana:

Paladesisyon ka ghorl?

Granger:

Hirayana.

Hirayana:

Yes beb.

Granger:

Ang dami mo ng absences kay Sir Ram.

Hirayana:

Sabi naman niya diba 7 absences bago i-drop.

Meron pa akong 2 na natitira 🤩

Granger:

Hira.

Hirayana:

KASI ANG TERROR NIYA

EWAN

HUHUHUHU

Nakakatakot kasi baka ako matawag sa recit tapos ano wala akong maisasagot kaya tatayo ako buong klase?

'Wag na lang.

Granger:

Wait.

I'll give you the notes and pointers he previously mentioned.

He's constant regarding his questions and if you will observe him, you'll notice his pattern in giving questions.

Hirayana:

Sana all constant.

Sa buhay ko kasi ikaw na lang ang nag-iisang constant.

Granger:

Sige 'yan isagot mo bukas kapag ikaw natawag.

Hirayana:

Joke lang HAHAHAHAH

Aral-aral pa kasi madadala ba 'yan sa hukay hindi naman diba

Granger:

Hira.

Hirayana:

OKAY FINE ENGE NA NOTES AND POINTERS

Granger:

I'll help you.

VC?

Hirayana:

Bet na bet ehe

Granger:

Okay.

I'll get my ipad first.

Hirayana:

Ocakes.

Thanks, beb!

Granger:

Anything for you.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon