47

5.6K 321 87
                  

3-27

Twitter

Klax @malaklax

May bright idea ako #truefriend

1:09 AM • 03/27/XX

32↩️  76🔁  102❤️


Yana @hirayanawari • 3m
Replying to @malaklax
Meron ka ba n'on?

|
|

Klax @malaklax • 3m
Replying to @hirayanawari
Thank me later 🥴

|
|

Yana @hirayanawari • 2m
Replying to @malaklax
Pinagsasabi mong pota ka


J @notjanus • 3m
Replying to @malaklax
Sana all bright @setteribo

|
|

Ribo @setteribo • 3m
Replying to @notjanus
TANGINA MO DI KA TALAGA TITIGIL

|
|

Hayes @hayesnoyes • 2m
Replying to @setteribo and @notjanus
Ikaw raw nagpa-bright sa buhay ni Janus HAHAHAHAHAHA

|
|

Klax @malaklax • 2m
Replying to @hayesnoyes, @setteribo and @notjanus
O BAKIT MAY PANDAK DITO

|
|

Yana @hirayanawari • 2m
Replying to @malaklax and 3 others
Dalawang bomsai at dalawang posteng may sabit nasa isang interaction

|
|

Ribo @setteribo • 2m
Replying to @hirayanawari and 3 others
K

|
|

Klax @malaklax • 2m
Replying to @setteribo and 3 others
Hindi ko gates

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon