17

5.7K 306 58
                  

3-18

Granger Dela Costa

10:45 PM

Granger:

I'm home.

Seen, 10:46 PM

Hirayana:

You are my home 🤗

Granger:

May sarili kang bahay.

Hirayana:

Alam ko 😡

Granger:

Nakagawa ka na ba ng paper para bukas?

Hirayana:

Ha?

May kailangang ipasa?????

Granger:

My God, Hirayana!

Hirayana:

Awit

HAHAHAHAHAHA

HINDI KO ALAM!!!!

GAGI

PENGE NOTES HUHUHUHU

Granger:

Okay.

I'll send it to you.

Hirayana:

Thanks, beb!!!

Be back later!!!

Simulan ko na 'tong pesteng papers na 'to.

Minor subject na feeling major pota hindi ba sila love ng magulang nila.

Granger:

Gumawa ka na lang.

Hirayana:

Oki.

BRB

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon