21

5.7K 302 47
                  

3-19

Twitter

Yana 🔒 @dumpyanaaa

Ang sarap sa feeling n'ong hinintay ka talaga niyang matapos kasi nagwo-worry siya na baka may questions ka.

1:35 AM • 03/19/XX

1↩️ 0🔁 0❤️


Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @dumpyanaaa
Okay, Yana. Friends lang kayo.

|
|

Klax @malaklax • 3m
Replying to @dumpyanaaa
Friends lang kayo? Bakit parang iba tingin namin?

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @malaklax
Weh ba? 🥺

|
|

Klax @malaklax • 2m
Replying to @dumpyanaaa
Uu. Parang best friends kasi HAHAHAHAHAHAAH

|
|

Dani @danikann • 2m
Replying to @malaklax and @dumpyanaaa
HAHAHAHAHHAAHHAA

|
|

Hiiro @hiirobiscuit • 2m
Replying to @danikann, @malaklax and @dumpyanaaa
HAHAHAHAHAHA real talk

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @hiirobiscuit, @danikann and malaklax
At least masaya

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon