5

6.8K 343 87
                  

3-16

Granger Dela Costa

7:34 PM

Hirayana:

Pssst

Busy ka?

Seen, 7:35 PM

Granger:

What do you want?

Hirayana:

Grabe parang hindi tayo best friends

Granger:

Hirayana

Hirayana:

Pahinging notes sa lessons kanina hehe

Granger:

How many times do I have to tell you to take your own notes?

Puro ka cellphone kahit sa klase.

Hirayana:

Ang boring kasi ni Sir Regelio 😩

Please na, Antonius.

Pwetty pwease

Granger:

Wait.

I'll send you the drive link.

Hirayana:

Thanks!!!

Libre kita ng coffee tomorrow!

Granger:

Tapos ako pagbabayarin mo.

Hirayana:

HOY!!!

Ikaw kaya nagpi-prisinta na magbayad 😡

Granger:

Because you'll run to grandma and would tell her I'm being "ungentlemanly" towards you.

Hirayana:

HAHAHAHAHAHAHA

HAYNAKO

Kaya wala kang girlfriend eh

Granger:

And what's the connection

Hirayana:

Ewan.

Basta wala kang girlfriend

Granger:

And you?

Hirayana:

Wala rin akong girlfriend 🤣

Granger:

I mean your boyfriend.

Hirayana:

NASAAN NA 'YONG LINK

Granger:

Tapos iniiba mo usapan.

Hirayana:

HAHAHAHAHAHAHAA

Granger:

Wait.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon