29

5.6K 309 35
                  

3-20

Twitter

Yana 🔒 @dumpyanaaa

CELEBRATING LIFE WITH MY BEB

CELEBRATING LIFE WITH MY BEB

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

8:35 PM • 03/20/XX

1↩️  0🔁  0❤️


Klax @malaklax • 3m
Replying to @dumpyanaaa
Ano raw?

|
|

Yana @dumpyanaaa • 3m
Replying to @malaklax
Ewan ko sa 'yo 😡

|
|

Hiiro @hiirobiscuit • 2m
Replying to @dumpyanaaa and @malaklax
Date yarn?

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @hiirobiscuit and @malaklax
uu

|
|

Dani @danikann • 2m
Replying to @dumpyanaaa, @hiirobiscuit and @malaklax
Date with the team ☺️

|
|

Yana @dumpyanaaa • 2m
Replying to @danikann, @hiirobiscuit and @malaklax
Alam ko pero sino ba kasi nagtatanong

|
|

Klax @malaklax • 1m
Replying to @dumpyanaaa, @danikann and @hiirobiscuit
HAHAHAHAHAHAHAHAA KAWAWA KA NAMAN

|
|

Yana @dumpyanaaa • 34s
Replying to @malaklax, @danikann and @hiirobiscuit
I'm not commenting about your life so stop commenting about mine

|
|

Klax @malaklax • 3s
Replying to @dumpyanaaa, @danikann and @hiirobiscuit
Ampota ano????

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon