4

6.9K 387 153
                  

3-14

10:03 AM

Hirayana Raelle Mallari
5 mins ago • Friends

Me: Antonius! Gusto ko ng waffles please.
Granger Antonius: Bahala ka magluto (then pumunta sa kusina para magluto)

Ang lakas ko talaga sa 'yo, beb 🥺

Ang lakas ko talaga sa 'yo, beb 🥺

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️👍🏻 4

Kalista Julienne Sto. Tomas: Ni minsan hindi ako pinagluto nila Arkin ng breakfast 🙂

     | Hirayana Raelle Mallari: WISH YOU WERE ME HA? HA? HA?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: SO?? MAY BOYFRIEND NAMAN AKO

     | Hirayana Raelle Mallari: Best friend pinag-uusapan dito hindi boyfriend!

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: EDI GAWIN MONG BOYFRIEND SUS

     | Arkin Samson: HAHAHAHA TANGINA KALI HAHAHAHAHAHA

     | Hirayana Raelle Mallari: LABANAN NA LANG NG BEST FRIEND

     | Granger Antonius Dela Costa: Stop the fight and eat your breakfast, Hirayana.

     | Hirayana Raelle Mallari: Oki, beb.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Kinahihiya kita, Yana 😅

     | Hirayana Raelle Mallari: Ikaw pa may ganang mahiya 🙂

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon