88

5.1K 364 76
                  

4-01

Granger Dela Costa

9:32 PM

Hirayana:

Beb nakalimutan kong itanong what time tayo bukas sa Kiltepan?

Seen, 9:33 PM

Granger:

4am.

Have you opened your twitter yet?

Hirayana:

Hindi pa.

Kaka-open ko lang phone.

Benta ko na 'to bulok battery 😫

Granger:

Haha.

You took so many photos and videos that your phone's battery could not keep up.

Hirayana:

Jojowain.

Charot

HHAAHHAAHHAHAAH

Granger:

Same.

Hirayana:

Anong same!

Granger:

Check twitter.

Hirayana:

Makautos matutuwa ba ako dito.

Granger:

Depends.

Hirayana:

Okay now I'm curious wait.

Granger:

I'll always wait for you.

Always.

Without fail.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon