Chapter 6. Grand Opening

11.2K 317 0


"Ready, Ruby?"

Tinalikuran ko ang salamin at hinarap si Twix na kapapanhik lang sa second floor.

"Alam mo...kung hindi lang sikat na fashion designer si Dove, hinding-hindi ko siya pagkakatiwalaan sa kahit na anong damit."

"Wow! Gandang-ganda ka naman sa suot mo ah...kaya pagbigyan mo na ang kaibigan nating 'yon."

Twix was smiling habang pinapasadahan ng tingin ang suot kong knee-length dress.

"Tell me, saan ko gagamitin ang lahat ng isinuksok niya sa closet ko?"

"Trust me, dumaan din ako diyan. Kung wala ka, wala sanang divertion." nakangiting saad niya

Pumalatak ako.

"So ginamit mo lang ako para mabaling ang atensyon ni Dove sakin?" galit-galitang sagot ko

Kunwang nag-isip pa siya.

"Parang ganun na nga..."

"Ang sama mo..."

At pareho kaming natawa.

Alas-otso na ng umaga at nakahanda na ang lahat sa baba.

Marami na rin ang mga customers na gustung-gustong ma-try sa unang pagkakataon ang Escapade.

Sumilip ako mula sa bintana at kitang-kita ko kung gaano ka-excited ang mga tao na pumasok. Kung ano man ang ginawa ni Twilight para pumatok sa masa ang Escapade, hindi ko alam.

"I see myself in them... I always have that happiness in my heart whenever I see books in shelves." nagsalita si Twix mula sa likuran ko

Kaya pala...

Twilight didn't just put up Escapade for profit...she came up with it for much more like to the benefit of others.

Iyong feeling na mapapahinga ka na lang ng malalim dahil sa sobrang bait ng kaibigan mo?

Hindi ko na nga alam kung may naitulong pa ako sa pamamahala ng negosyo na 'to.

All I ever did was...come here. Nahiya tuloy ako sa sarili ko. Dramang-drama pa ako nang dahil lang sa isang pares ng sapatos.

Hindi bale...I swear, I'll make myself useful. Kahit man lang sa pinakamaliit na bagay ay makatulong ako. Hindi ako nakipagsosyo sa business na ito para lang magpaka-sitting pretty.

Sa totoo lang, excited na akong mabuksan ang Escapade. Ito lang naman ang pinakamalaking bagay na nagawa ko sa buhay ko. Dati, sa mga gatherings lang ako suma-sideline.

Nakapagtapos naman ako ng college sa kursong BA English at magte-training na sana ako para makapasok sa call center pero hindi ko na naituloy...because something happened.

My mother died of breast cancer...and that is all I wish to tell.

"Ruby, ok ka lang?" untag ni Twix sakin

Hindi ko na namalayang naglakbay na pala kung saan ang diwa ko. As much as possible, ayoko na sanang i-flashback pa ang nakaraan. Ayoko na sanang isipin pa, bumabalik lang ang sakit.

"H-hah? Ah, oo...tara na?" yaya ko sa kanya.

Hindi ko alam kung nakahalata si Twilight kanina pero sa ngayon, ayoko munang magsalita.

Sabay na kaming bumaba at hindi naman nagsalita pa si Twilight. Pagkababa namin ay naghihintay na pala si King na gwapung-gwapo sa suot niyang navy blue polo-shirt at grey khaki pants.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!