Chapter 26. I trust you...

8.4K 273 0


"I can't believe I'm seeing this..." umiiling na sambit ni King


Napalingon ang limang lalaki sa amin ni Ruby pagkapasok namin sa loob ng VIP Room ng K6.

It's weekend at naisipan kong ipasyal ang girlfriend ko para naman makita niya kung saan ako madalas na nagmumukmok kasama ang limang asungot.

"Now that's my boy! Hello, Miss Ruby..." kumindat pa si Ken sa katabi ko.

"That happens when you stop complicating things. See those hands? They're holding hands. And look at Z's face, that's The Ruby Spell." sabi naman ni Hanz na itinuro ang mga kamay naming magkahawak

"Should I make the announcement or...what? I've guessed you already know based on what you're seeing." natatawang sabi ko sa kanila

"Nah...I think were good. Welcome to the world of famous men, Ruby!" si Enzo na itinaas pa ang hawak na beer.

"Hindi ko alam na marunong palang tumawa si Z? If I had known, we should have brought you Ruby a long time ago." kantsaw naman ni Drew na kumakain ng pasta.

"Shut up, Drew..."

Iginiya ko si Ruby paupo sa couch at iniwan muna siya sandali para kumuha ng maiinom sa fridge.


"So tell us, Ruby... What the hell did Z do to make you fall for him?" narinig kong tanong ni Ken

"Oo nga... Ni hindi alam ni Z kung paano manligaw." si Drew

"And he always have that disappointed scowl..." dagdag naman ni King

Tzk.

Kung hindi lang maganda ang mood ko ngayon, baka nabatukan ko pa ang tatlong 'to.

"Well... I don't know what he did to make me fall but... it just happened like that..." sagot ni Ruby na dahilan para mapalingon ako sa kanya.

She was smiling at me...and I could get used to having that smile every single day of my life...

Bumalik na ako sa kumpulan nila at tumabi sa mahal ko, putting my arm around her.

I could smell her sweet floral scent on her hair that made me pull her closer to me.


"Tsk. Tsk. Tsk. Love is the end of the grim-faced Zeus..." naiiling na sambit ni Enzo.

"Careful, Enzo... You might be next." natatawang sabi naman ni Drew at hindi maalis-alis ang pagkakangisi naming lahat

"Shut up..."

And then we all laughed.


"I love you..." I whispered in her ear

She gave me that most beautiful smile.

"I know... I love you more, in case you don't know..." she whispered back.

And that made me kiss her...and I don't even care where we are or who's watching.


"Damn it, Tyrell!" narinig kong sabi ni Ken

"Shhhh... Let the man do his thing." si King

"Damn this crowd..." sambit ko nang maputol ang halik namin and that made her laugh.

"Ruby, you should beware of this guy. Hindi ka na niyan tatantanan." si Enzo

"Hindi na nga niya ako tinigilan eh..." natatawang sagot naman ni Ruby

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!