Chapter 19. Krak!

7.6K 275 4


"Shit! Shit! Shit!" pagmumura ko sa sarili ko dahil sa sitwasyon ko ngayon.


Masakit na masakit ang paa ko at hindi ako makatayo.

"Dyusko Lord...kung ito po ang kaparusahan sa pagkakasala ko kanina, patawarin Niyo po ako..." naiiyak nang sabi ko.

Kanina kasi, pagkatapos naming magkasagutan ni Z ay nagpasya akong magpahangin muna at nang makamove-on naman ako sa nangyari kanina.

Hindi ko lang kasi napigilan ang mainis sa kanya.

Hindi niya ako papansin-pansinin tapos ikukumpara niya ako sa '5-year-old kid' na sinasabi niya...

"...because I'm not entirely sure that you're being honest with yourself."

Tzk.

Nakakainis siya...

Pero aaminin ko, nasapul niya ako doon.

I'm not really being honest with myself. Pakiramdam ko, nabubuhay na lang ako sa kasinungalinan na pati sarili ko ay niloloko ko na.

At dahil sa kakaisip doon ay hindi ko namalayang napalayo na pala ng kaunti ang nalakad ko palayo sa mga kasama ko. Pero mas gusto ko pang mapag-isa kaya naisipan kong maupo muna sa ilalim ng puno na medyo madilim at walang makakakita sakin.

Tanaw na tanaw ko ang tubig mula sa ilog na naliliwanagan ng sinag ng buwan.

Hay...nakakalma ng nerves...

Isinandal ko ang likod ko sa trunk ng puno at niyakap ko ang mga tuhod ko saka pumikit.

Ilang minuto akong nasa ganoong ayos bago ako makarinig ng mga yabag palapit sa ilog.

May mataas na bushes ang nakaharang pero kitang-kita kong isa-isang naghubad ng saplot ang lalaki.

Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong si Z ang lalaking naghuhubad!


Holy Mary, Mother of God...anong gagawin ko?!


Hindi ako bulag para hindi makita ang mala-Greek God na katawan niya.

He had those broad and masculine shoulders and arms na minsan ko nang naramdaman. Damn his masculine chest and abs! He had the body of a gorgeous Adam!

He took off his pants at napalunok ako nang maaninag ko ang umbok doon...

Shit!

I'm such a sinful person!

Hindi ko dapat pinagmamasdan ang katawan niya, dapat umalis ako pero tangina...ayaw kumilos ng katawan ko!

Lumusong si Z sa ilog hanggang beywang niya ang tubig at mas lalo pang nag-init ang pakiramdam ko nang kasamang naaninaw ng tubig ang basang katawan niya.

Damn it!

I should leave!

Kailangan ko nang umalis sa kinalalagyan ko dahil kakaiba na ang nararamdaman ko, tinutubuan na ako ng pagnanasa sa katawan and I can't take it!


Sa pagmamadali kong tumayo at umalis ay hindi ko napansin ang nakausling ugat ng puno.

Nasabit ang binti ko roon at bumagsak ako sa lupa.


Krak!


May nabagsakan pa akong tuyong sanga.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!