Chapter 41. Yes...

9.4K 268 2


"So...sinadya mo talagang i-provoke si Z kagabi?"

"Yup."

"You're insane, Rohan."

"Insane, yes. But these two kept on making things complicated so I gave him a little push."

"Genius."

"Well, thanks!"

"You know what this means?"


Naalimpungatan ako sa narinig kong boses. Nakapikit pa ako pero malinaw kong naririnig ang paligid.

"What?" narinig kong tanong ni Ken

"Wedding." si Enzo

"Ah...eh bakit nakasimangot ka?"

Iminulat ko ang mga mata ko.

"Four bachelors, a married elite man and another wedding." si Enzo

I can smell coffee.

"Is that a bad thing?" tanong naman ni Drew

Nakaupo ang apat sa sofa at nagkakape na para bang walang ibang taong nasa kwarto at natutulog.

"Yes, it's an epidemic. It's taking us one by one."

Malamang na kinuha nila ang susi kaya nakapasok sila dahil alam kong ini-lock ko ang door kagabi.

"Scared, Enzo?" si Hanz

"Scared of what? Me? Are you kidding me? I'm not getting married...ever."

"Well, we will see about that."

"Yeah, dream on."


"At dito pa talaga ninyo napiling tumambay..." at napalingon silang lahat sa akin.

"G'morning!" si Ken

"Wakey, wakey..." si Hanz

"She's still asleep." sabi ko at sinulyapan ang nasa tabi ko.

Mahimbing pa rin na natutulog si Ruby at nakayakap sakin. Ayoko sanang maistorbo ang tulog niya kaya paaalisin ko muna ang apat na asungot na 'to.

"Breakfast time, Z." malawak ang ngiting sabi ni Enzo

Ang ibig sabihin ng ngiting iyon ay isang mahabang usapan sa kung anuman ang nangyari kagabi.

Hindi ako nagsalita at tinignan lang sila, giving them the message na agad namang nakuha ni Hanz.


"Boys, let's leave these two. Marami pa silang pag-uusapan." sabi niya.

"Yup. Let the princess sleep." si Drew na tumayo na at dumiretso sa pinto.

Sumunod naman ang tatlo.

"Thanks. Lock the door when you leave." sabi ko

"Sure! Just keep it down, kay?" sabi ni Ken na nakangisi.

Binato ko siya ng unan.

"Moron..."

Narinig ko pa siyang tumawa nang maisarado na ang pintuan.


I looked at the woman beside me.

Beautiful...

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!