Chapter 3. Me...

12.3K 349 2


Z's POV


"What the hell are you doing here?" Enzo broke the silence when King came in.

Ken was just struggling to find some nice film from the CD rack.

Hanz is in the corner while Drew's eating cereals on the couch.

Prenteng nakaupo lang ako.

Napalingon kaming lahat sa bukana ng pinto.

It's Saturday.

We all come here kapag ganitong wala kaming ibang magawa.

K6 became our own gateway hangout.

"What? Just because I'm married doesn't mean I can't come here whenever I want." sagot ni King pagkatapos umupo sa pang-isahang sofa ng private room naming anim.

I looked at him intently.

Married life suits him well. He looks better now than before.

How the hell that happened?

"And what's your wife have to say about you being here at this hour?" tanong ko sa kanya.

"Shouldn't you be having a couple's day off, picnic or something?" dagdag ni Drew.

Everyone looked at him, including Hanz na kadalasang nasa sulok lang at parang walang pakialam sa mundo.

"My wife told me to come here."

Nangunot ang noo naming lahat, all with the same question.

"Bakit?" panabay na tanong naming lahat.

King rolled his eyes.

"Because I miss you guys!"

Katahimikan.

Hindi ko alam kung mababatukan ko ba ang taong 'to. -__-

"Alejandro, this cereal is too good to be spoiled." si Drew

"Yeah, don't ever say that again." si Hanz

"Gross." singit ni Enzo

"So why are you here exactly?" diretsong tanong ko.

For I know, wala nang ibang inaatupag si King bukod sa magpakasasa sa piling ng asawa niya. They're already married pero kung makabantay si King kay Twilight ay para bang anumang oras ay dudukutin siya ng mga alien invaders.

"Let me rephrase that: Why did your loving wife send you here, exactly?" si Ken

King flashed his widest smile.

"Para sabihin sa inyo na magiging ninong kayong lahat ng magiging baby namin ni Twilight..."

We all beamed.

"Wow! That fast? Two months ago, we were just Groom's men." pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ken.

"Yup! So...walang pusta-pustahan tungkol sa baby. Twilight forbids it." King smiled genuinely na para bang siya na ang pinakamasayang tao sa mundo.

I can't even remember that gloomy face he wore before he met Twilight.

"Look at that face." si Drew

"Yeah...that's what you get when you fall in love." sabi ni Hanz na may kasamang nakakalokong ngiti

"Were so happy for you, dude...just don't get ahead too much." biro ko sa kanya at natawa naman kaming lahat.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!