Chapter 13. The Tyrell Temper.

9.2K 297 4


Z's POV


"I'm sorry about the...uhm...rumors... I feel responsible for it."

"It's fine. Alam naman nating pareho na walang katotohanan 'yon." she responded coldly

But you gave me sleepless nights...

Tss..

Simula kaninang sunduin ko siya, ang huling narinig ko mula sa kanya ay "Salamat..."

Tahimik lang siya habang nasa byahe kami, ni hindi ko pa siya nakitang ngumiti man lang sakin.

Was she disappointed na ako ang sumundo sa kanya?

The Montereals arranged a dinner gathering at hindi pwedeng hindi makapunta ang isa sa aming anim. Wala namang masama kung may isa sa amin ang hindi makapunta but the thing is, we highly respect Tita Sandra because she made us a place at her dining table simula pa noong mga bagito palang kami.

All of our parents are really good friends and that's why kami rin nina King, Enzo, Hanz, Drew, at Ken ay mga matatalik na magkakaibigan.

Kanina, dumaan ako sa MIC at sinabi nga sakin ni King ang tungkol sa dinner. Later that afternoon, he asked me na sunduin si Ruby.

I never asked why, I just agreed and here I am trying to break the ice.

Ang buong akala ko ay makakayanan ko nang i-handle ang kakaibang nararamdaman ko kapag kasama ko siya, but I was wrong again when I saw her come out of the cafe wearing the simplest dress but it only made her look more beautiful than ever.

Damn, I was never wrong when I said that red suits her well.

Ibang-iba sa suot niya noong gabi ng party pero sa pagkakataong ito, mas lalo pa siyang naging kaakit-akit sa paningin ko.

She didn't even put anything on her face at ni hindi iyon nakabawas sa appeal niya sakin. Tonight, she looks so fragile and it was very different from what her red lipsticks made me do the last time na nagkasama kami.

How could she be good at playing two different versions of herself?

Pakiramdam ko tuloy ay parang pinaglalaruan niya ang senses ko.

Hindi siya tumitingin sakin and she doesn't even talk maliban na lang kung kausapin ko siya.

Hindi ko rin nagustuhan ang sagot niya kanina... I don't understand but a part of me wanted it to be real and not just a mere act.

Damn it!

I pulled the car over at pinatay ang engine ng sasakyan. Wala pa kami sa Grand Mansion pero bigla ko na lang ginustong ihinto ang sasakyan.

"B-bakit tayo huminto?" bumakas ang panic sa mukha ni Ruby.

Shit! Wrong move, iniisip pa siguro niya na pagsasamantalahan ko siya considering na medyo madilim sa parteng iyon ng kalsada.

Goddamn it! What am I thinking?

I turned to face her at nakita ko ang pagtataka sa mukha niya.

"Are you mad at me?" bigla ko na lang natanong.

Kumunot ang noo niya.

Shit! I look so stupid!

"H-hah? H-hindi, bakit naman ako magagalit sayo?"

"Because I kissed you, and I don't feel sorry for it. I don't regret it."

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!