Chapter 2. Don't freak out!

14.2K 373 3


"Hi! Kumusta ang byahe? Tired? Hungry?" very warm na welcome sakin ni Twix.

Blooming ang ale...

Mas gumanda pa yata siya lalo simula noong ikinasal siya.

Ewan ko ba, parang kakaiba ang kislap sa mga mata niya.

Maganda siguro ang takbo ng marriage life niya.

Namangha naman ako sa mga pagbabagong ginawa niya sa nabiling building at kasama na rin ang lupa para sa establishment ng Escapade: from plain and dull to a very cozy place.

"Wow...anong ginawa mo dito? Saan ka nakahanap ng fairy godmother para pagandahin ang buong place?" manghang tanong ko.

Hindi ko talaga lubos maisip kung paano gumanda ng ganito ang gusali. Isa lang itong simple at walang kabuhay-buhay na structure before but now...wow...parang pinagsama-samang features ng mga sikat na buildings sa bansa.

"I am the fairy godmother..." natatawang sagot ni Twix.

Oh wow...

I'm so fuckin speechless.

Lalo pa akong namangha nang buksan niya ang mahogany door at iginiya ako papasok.

My God...

"This is heaven..." tanging nasabi ko na lang.

Inexpect ko na kanina na ang mabubungaran ko ay mala-school library ang dating ng pagkakaayos ng mga books.

But I was 100 times wrong...

There were comfy couches na sadyang ikinalat at divided corners na bookshelves ang nagsilbing dividers.

Parang maze ang dating pero hindi magulong tignan dahil talagang sinadya ang paghahati-hati ng mga corners para sa mga customers na gusto ng privacy habang nagbabasa ng libro.

May part ng interior ng building naman na nahahati sa mga sections kung saan pwedeng magpalipas ng oras ang mga customers habang umiinom ng tea o di naman kaya ay kumain ng desserts habang nagba-browse ng ilang libro.

May parteng pangdalawahang tao, may pang-solo, at may pang-isolated people.

Ang buong idea ng bookshop-slash-teahouse ay talagang mas defined na ngayon dahil sa mga pagbabagong ginawa sa interior.

Pwedeng balik-balikan ng mga customers ang binabasa nilang libro at pwede rin nilang bilhin ito at iuwi, pwede rin silang magpalipas lang ng oras at umalis...basta ang purpose ng Escapade ay malibang ang mga tao kahit panandalian lang...basta kahit sandali lang nilang maisantabi ang mga dramas nila at isipin na nandito sila para panandaliang makalimutan ang mga problema sa tulong ng mga books at desserts.

Basta kalma lang...

"Mabuti naman at nagustuhan mo...akala ko tuloy nasobrahan ko na sa sobrang excitement ko." nangingiting sabi ni Twix.

"Are you kidding me? This is so perfect! How on earth did you do it?" manghang napatingin ako sa kanya pagkatapos kong pagsawahin ang mga mata ko sa paligid.

She beamed.

"I got help from Ellah..." kibit-balikat niyang sagot.

Tumangu-tango ako.

"And Dove..." dagdag pa niya.

"Huh! Those two really are so...so...so..." hindi ko maapuhap ang tamang salitang sasambitin ko.

Naubusan na yata ako ng overwhelming na adjective.

"Superb." dugtong ni Twilight sa sentence ko.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!