Chapter 11. The Twins.

9.3K 321 3


"Ruby, talk to me... Alam kong wala ako sa lugar para makialam but I'm your friend. You know you can count on me whenever you need me..."

Nakaupo kami ni Twix sa loob ng office at kaaalis lang ng mga dumating na mga lalaki kanina.

Alam kong may hinala na si Twilight pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat. Gustung-gusto ko nang sabihin sa kanya pero hindi ko alam kung saan magsisimula.

"You're not from an ordinary family, are you?" mahinahong tanong niya sakin.

Doon na ako napatingin sa kanya ng diretso. Sinasabi ko na nga ba na may hinala na siya noon pero hindi lang siya nagsasalita dahil ayaw niyang manghimasok sa mga bagay na alam niyang may malalim na dahilan.

"Twix... I-i'm sorry..."

Nagi-guilty ako dahil parang nagsinungaling ako sa kanya.

"Ruby...there's no reason para mag-apologize ka. Whatever happened, I know there's a reason na hindi mo masabi. I'm just concerned kung sino ang mga dumating kanina, are they the bad guys? They look identical, except for the hairstyle...are they twins?"

Natawa ako sa huling tanong niya. Medyo gumaan tuloy ang pakiramdam ko.

"Twix, can you keep a secret?"

"Of course..."

Huminga ako ng malalim. Kailangan ko nang magsabi ng totoo. May tiwala naman ako sa kanya.

"Alright... I'll tell you the truth. Promise me you won't tell anyone."

"I pinky swear..." nakangiting sagot ni Twix.

Sinimulan ko munang ikwento sa kanya ang naging pag-uusap namin ng mga lalaki kanina.


"W-what are you doing here?!"

Kumunot ang noo nilang dalawa. Halatang na-disappoint sa naging reaksiyon ko.

"Don't you think you're supposed to give us a big hug after you ran away just like that?" sabi ni Bryce na nakapameywang sa aktong parang bata ang pinapagalitan niya.

Bryce is the one with the clean-cut hair na mas matanda kay Vance ng limang minuto.

"Yeah...and we should be the ones getting mad at you, not the other way around." dagdag pa ni Vance

Si Vance naman ay mas mahaba ng kaunti ang buhok at mas ragged ang dating.

And yes...they're twins.

"Did he sent you?" nagdududa paring tanong ko.

"Trust me, missy...if he sent us, you are being dragged back home by now." si Vance

"And we had a lot of trouble trying to find you without him noticing. You, young lady, had a quite lot of adventures, huh?" si Bryce

Parehong hindi marunong managalog ang dalawa, iilang mga salitang tagalog din lang ang naiintindihan nila at mas mukha silang foreigners kaysa sa akin.

"Are you t-telling me the truth?" naiiyak nang tanong ko

"We're your partners-in-crime, remember?" nakangiting saad ni Vance

"And don't forget that you're still our princess even if you're the most reckless baby sister in the world."

Tuluyan nang tumulo ang luha ko at sinugod ko na sila ng yakap. Para naman akong naging palaman sa ayos namin habang nagyayakapan.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!