Chapter 28. Revelation

7.8K 230 0


Z's POV


"S-Sophie...? My Sophie..."


What the hell just happened?!

The family dinner that I was looking forward to, turned into something else. Hindi ko na alam kung paano ko pa paniniwalaan ang mga bagay-bagay.

How can I?

It doesn't make any sense!

Ang akala ko ay napagkamalan lang ni Mr. Matthews si Ruby but to my surprise, Ruby's reaction was a clear confirmation na they are indeed related.

She bolted out and ran away pero sinubukan ko pa rin siyang habulin. It was so reckless of her to just run away like that. She might get herself hurt.

Sumakay siya sa taxi and I went back to get my car. Nakasunod ako hanggang sa cafe at nakita kong bumaba ng taxi si Ruby at dali-daling pumasok sa loob.

I didn't know kung dapat ko ba siyang puntahan at kausapin pero dahil gulung-gulo ako ay pinaandar ko na lang ang kotse at nag-drive papuntang Olympus.

Nagulat pa ang guard nang dumating ako dahil basta ko na lang ipinarada ang sasakyan sa harap mismo ng lobby at diretso ako sa office ko.

Pagkapasok ko ay automatic na umilaw ang silid at dali-dali akong umupo sa swivel chair ko at marahas na binuksan ang drawer.

The small brown envelope.

Pinunit ko iyon sa dulo at inilabas ang laman niyon.

Pictures.

Ruby's faces all over them na sa tingin ko ay kuha pa noong teenage years niya.

There was a single picture. A family picture.

It was clear that the man was Robert standing beside a woman which was his wife, two identical boys, and a bubbly little girl na hindi maikakailang si Ruby.

And there was a single paper kung saan nakasaad ang isang buong pangalan:

"Nayaleigh Sophia Ruby G. Matthews..."

Ruby Gonzales...

"Damn it!"

Ang taong hinahanap ni Mr. Matthews ay si Sophie...

Sophie is his daughter...

Si Sophie at si Ruby ay iisa.

And Ruby was the one I was supposed to marry!


Klang!

Umalingawngaw sa balcony ang tunog ng nabasag na baso...or should I say, binasag na baso.

Kasalukuyan akong umiinom ng whisky para sana kumalma ang sistema ko pero lalo lang yata naging malabo 'yon.

Thinking about it and about everything, mas lalo ko pang napagtagpi-tagpi ang mga eksena.

Kaya pala pakiramdam ko noon ay nakita ko na si Robert Matthews dahil parang pamilyar sa akin ang features niya...little did I know, he and his daughter resembled a lot---except for her eyes.

She has her mother's eyes...

How could I know?

Ruby wouldn't talk much about herself and her personal life at hindi ko naman ginustong piliting alamin iyon. I wanted her to tell me her story because she trusts me, at hindi dahil napilitan lang siyang magsabi.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!