Chapter 17. Indifferences.

7.8K 288 2


"How do you put this thing?"

Kanina pa sinisipat-sipat ni Cheese ang hook na hawak niya. Kanina pa niya ina-attempt na ipatayo ang tent niya.

Nakaupo lang kami nina Twix at Dove sa picnic chairs at inaayos ang mga gamit.

Tig-iisang tents kami lahat, except for the couples dahil may sarili silang couple tent na mas malaki ng kaunti sa amin.

We decided na mag-build ng tent na nakapalibot para may malaking space sa gitna for bon-fire, cooking, eating, basta may malaking space sa gitna para may bonding space kami.

Umalis naman sandali ang mga lalaki para maghanap ng mga kahoy. Alas-kwatro na ng hapon at kasalukuyan kaming naghahanda ni Twix para sa lulutuing hapunan.

Imagine, kumpleto kami sa food supply, cooking utensils, water, sanitary supply, toiletries, at lahat-lahat. Banyo? No problem! Mayroong itinayong utility bathroom at palikuran ang mga lalaki, courtesy of Ellah. Ang maganda pa, wala kaming babayaran ni singko sa lahat ng mga abala namin dahil sabi nga ni Ellah ay inimbitahan nila kami dito as guests kaya talagang susulitin ko ang weekend na 'to.


"I give up. Let the men do it!" suko ni Cheese sa tent at lumapit sa amin at umupo sa picnic chair.

Hinahanda ko ang hotdogs para pang-ihaw mamaya habang si Twix naman ay sa isda. Dove was working on a pasta. Sinimulan din ni Cheese ang magbalat ng fruits. Maya-maya ay dumating na ang mga lalaki.

"Look who's here!" sigaw ni King na medyo malayo ang nilakad kasama sina Ken at Enzo...and this time with Hanz at Drew.

"Sorry we're late... Greetings, ladies...and Dove." bati ni Hanz sa amin

Nginitian namin sila sabay tango. This is the first time na magjo-join ang both sides ng cirles of friends nina Twix at King kaya medyo nagkakahiyaan pa pero pasasaan ba't magkakapalagayan din kaming lahat.

"Whew! I love this place, man! It's a good thing na kay Ellah 'to. Next time, sa hacienda naman tayo..." masiglang bulalas naman ni Drew.

Drew was dark, halata sa balat na haciendero siya but nevertheless...women flock to him because he's too damn good-looking. Lahat sila, actually...

They have their own badge of charm.

Hanz is tall at siya naman ang tipong pagpapantasyahan ng mga babae kahit sa isang tingin lang niya. He has those luring eyes.

Ken is one hell of a man! Idagdag pang may lahi itong Brazilian-Japanese na lalo lang nakadagdag sa appeal nito.

Enzo is another thing. He has this playful gorgeous look na kahit hindi siya kumilos ay mga babae na mismo ang lalapit sa kanya.

King, well...we all know him already.

And Z...

That gorgeous Adam...that beautiful man who made me go crazy night after night of sleepless nights...


"By the way, Z's with us... Nagpaiwan muna siya sa lobby." si Drew

Oh shit...

My heart skipped. Sana walang nakahalata na tumalon ang puso ko nang malaman kong dumating siya.

"Bakit naman siya nagpaiwan?" tanong ni Twix na katabi ko lang.

Don't look up...be casual...harapin mo ang hotdog at huwag na huwag kang magkakamaling mag-react...

"Well, there was a woman who injured herself. Nothing serious, really. Z just called for medics. Man, the woman was a Latina beauty!" sagot ni Hanz

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!