Chapter 31. Frustration.

8.7K 289 23


Z's POV


Tahimik lang ang paligid paro marahas pa rin ang ginahawa kong paghinga dahil sa frustration.

"So...why are you still here?" nakakunit ang noong tanong sakin ni Drew.

I just finished telling them what happened at heto nga at pakiramdam ko ay parang wala nang bukas dahil wala akong lead kung saan ko pwedeng hanapin si Ruby...or Sophie...or whatever her name is. I just need to find my girlfriend.

"And where will I go? I have no idea of a place where she might want to run to." mainit ang ulong sagot ko.

My temper couldn't handle my frustration anymore. Pakiramdam ko, sa bawat oras na hindi ko siya nahahanap ay parang lumalayo ang agwat naming dalawa. I never knew na makakaramdam ako ng ganito. I never even knew I could have my own dramas. But even a man has the right to be at this state...when it comes to the woman he loves.

"Have you tried BHR?" si Ken.

Napabuga ako sa hangin.

"Do you thingk she would go somewhere na may makakakilala sa kanya? Ellah would have called as soon as she got there."

"Tinanong mo na ba si Twix?" si Hanz.

"Yes. Walang sinabi si Ruby kung saan siya pupunta."

Kaunting-kaunti na lang at baka magigiba ko na ang K6 sa kawalan ng maiisip.

I used to be so composed at hindi ako nagpapadala sa emosyon. But at the short span of time, I became like this. Impatient. Irritable. Frustrated.

"What's with these women? Bakit ba usong-uso 'yon sa kanila?" sambit ni Enzo.

"Which is...?" casula lang na tanong ni King.

"You know...running away."

Kasalukuyang umiinom si Enzo ng beer at prenteng nakaupo habang nakapatong sa coffee table ang mga paa.

"Technically, Twilight didn't run away. I pushed her away and so she left. Fortunately, I got the balls to go after her...and we lived happily ever after." nakangiting sagot ni King habang pinapasadahan ng tingin ang menu.

"Tzk. This one never shuts up about his love life. Have you ever seen yourself bago mo nakilala ang asawa mo? Unbelievable." si Enzo

"Just you wait, Lorenzo. 'Unbelievable' wouldn't be enough to describe you. I've witnessed two same scenarios already." singit naman ni Drew na nakasandal sa sofa habang nakapikit.

Galing kasi ito sa Isla dela Vega at malamang na pagod ito sa byahe.

"Yeah... You might be worse." nakangising sabi naman ni Ken na kumakain ng Ridges habang nakasalampak sa sahig."

"Ako? Ha-ha! Not gonna happen, dude. I love being with women, but being IN LOVE WITH A WOMAN is not really my forte."

"King and Z never liked the idea of being in love with a woman. Well? Look at them now. Hooked."

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!