Chapter 34. Hurt.

7.3K 235 11

Z


"Stubborn. Hard-headed." Umiiling-iling pa ako habang kausap ang baso ng whisky.

Bumalik ako sa Sunshine Resort para magcheck-in.

I hope she change her mind, dahil wala akong balak bumalik hangga't hindi ko siya kasama pauwi. I could have stayed in that house but I wouldn't trust myself to not break her door down.

God knows kung ilang pagpipigil ang ginawa ko para lang huwag lumapit sa kanya dahil baka kung saan pa kami mauwi sa oras na hindi ko makayanan ang magpigil sa sarili ko.

I'm a man, at hindi ako tanga para hindi mapag-isipan ang maaaring maging consequences ng pag-stay namin sa loob ng iisang bahay.

I'm not a rapist, pero kung hahayaan ko ang feelings kong pangunahan ako, because I miss her. . .and I love her. . .at wala akong dudang pareho kami ng nararamdaman, she might give herself to me willingly. At ayokong mangyari iyon. Ayokong samantalahin ang pagkakataon. I respect her in every way. Kaya hangga't kaya ko ay magpipigil ako.

Hangga't kaya ko pa. . .


That's why I brought things up. . .and tungkol sa ama niya, para palisin ang demonyo sa utak ko.

I had to. . .

I was 5 inches closer to pinning her against the wall and kiss her.

Damn you, Z. . . you almost lost it.


Sinaid ko ang natitirang laman ng baso at nagpasalin ulit. Kakaunti na ang mga taong nasa resto-bar at malaya akong umiinom mag-isa.

I gulped the liquor down and it tasted bitterly lalo na nang maalala ko ang mga katagang sinabi sakin ni Ruby bago ako umalis.

Pakiramdam ko ay wala nang sasakit pa doon bukod sa katotohanang may punto naman talaga siya.

Sino ba kasi ako sa buhay niya para makialam sa problema nilang mag-ama? Ni wala nga akong karapatang manghimasok sa personal na buhay niya, because in the very first place, there are too few things that I know about her.

Wala akong kwenta, sa madaling salita.

We've been dating for months now at ngayon ko lang na-realized kung gaano kalaki ang distansya naming dalawa.


"Not going well, is it?" sabi ng isang pamilyar na boses mula sa likuran ko.

Hanz.

Crap.


"What the hell are you doing here?" mainit ang ulong singhal ko.

"Road trip." Nakangising sagot ni Ken na sumulpot naman sa likuran ni Hanz.

"What a very romantic scene you did back there." Sabi naman ni Drew na kasabay ni Enzo na sumulpot naman sa may kanan ko.

Umorder agad sila ng maiinom.

I don't know if I should feel bad. . .or good. Maybe both.

I feel bad dahil hindi ako titigilan ng mga 'to when I should be miserable by myself.

I feel good dahil hindi ko kailangang magmukmok mag-isa at magmukhang kawawa.


"Obviously, it didn't work." Singit ni King.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!