Chapter 15. Second thoughts.

8.7K 270 2


"Sungit..." nasambit ko habang tanaw ang papalayong sasakyan ni Z.

Pumasok na ako at pumanhik sa second floor. Naghilamos, nag-toothbrush, nagshower at sa wakas ay nahiga na sa malambot na kama.

Pero heto na naman at hindi na naman ako dalawin ng antok.

"So don't say that it was just a kiss because I give a damn about it and I never felt this way to anyone before."

Goodness...that was his confession.

Pero hindi ko alam kung anong pakikinggan ko. Ang puso ko ba na alam na ang sagot sa nararamdaman ko, o ang isip ko na nagsasabing huwag pairalin ang bugso ng damdamin?

Sa bandang huli, nagmatigas pa rin ako...

But later that night, I just realized na masyado akong nagpadala sa grudges ko.

I do hate only one person pero hindi ko maiwasang idamay ang lahat ng alagad ni Adan.

It wasn't Z's fault...

Pero masisisi ba niya ako?

Napansin kong nag-iba ang aura niya pagpasok pa lang niya sa lanai.

He became cold and indifferent...kaibang-kaiba kaninang sunduin niya ako sa cafe.

May kinalaman kaya ito sa naging takbo ng usapan namin kanina?

He just confessed! And I didn't know how to put it nicely dahil kung alam lang niyang parang tambol ng libu-libong drums ang tunog ng puso ko kanina, baka bumigay na ako.

"Forget about it..."

Parang nagsisisi tuloy ako na sinabi ko 'yon dahil kabaliktaran niyon ang nararamdaman ko.

Am I having second thoughts?

But what did I expect?

Sa tingin mo magiging malambot pa rin ang pakikitungo niya sa'yo after you pushed him away?

You just rejected him!

You've hurt his male ego!

Tapos ngayon, disappointed ka dahil ni hindi ka man lang nakapag-moment kasama siya?

Aayaw-ayaw ka tapos hahanap-hanapin mo pala?

Anong ka-shungahan yan?!


Ugh.

Totoo nga siguro ang linya sa isang kanta...

"You'll only miss the sun when it starts to snow..."


Bakit ba kasi ipinanganak kaming mga babaeng sobrang pakipot?

But we do have the right to do that...

After all, sino ba ang mas mahihirapan kung sakaling magkamali kami sa pagpili ng lalaking mamahalin namin?

Paano kung pinaibig lang pala kami at iiwan din sa ere?

Kung ang pagpapakipot lang namin ang tanging paraan para makilatis at makita namin ng husto kung sino ang nage-effort at worth-it na mahalin...bakit hindi?

Ano bang ipinaglalaban ko?

I don't have to justify myself!

Bakit ba ako nagpapaapekto sa lalaking 'yon?

He's the Tyrell's son, for God's sake! Why would he even waste his time for me?


"Miss Ruby..."

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!