Chapter 12. Dinner

9K 290 4


Thursday came...


"Hindi nga kami ganoon ka-close. Basta naging ganoon ang scenario, end of story!"

"Something is really missing... I wonder..."

"Hindi ko alam kung saan mo napulot ang tsismis na yan kaya sinasabi ko na sa'yo, walang katotohanan ang mga rumors na yan."

Kasalukuyan kaming nagkakape ni Twix sa office at hindi pa rin niya ako tinatantanan.

Dalawang araw na ang nakakalipas nang marinig niya ang tsismis na 'yon at hanggang ngayon ay hindi parin siya tumitigil sa kakatukso sakin.

"Relax, rumor lang pala eh bakit pikon ka naman agad..." nanunukso paring sabi ni Twix

"Eh kasi nga, you've been giving me that malicious look."

Nagkibit ng balikat si Twix sabay higop sa kape.

TOK. TOK. TOK.

Sabay kaming napalingon sa pintuan. Bumukas naman iyon agad at pumasok si King na nakangiti.

"How's my wife and my little human?"

Lumapit si King sa misis niya at hinalikan siya sa labi saka sunod na hinalikan ang tiyan ni Twix.

Oh dear...I can see lovebugs flying around.

"Ang aga mo naman, 4:30 pm palang..." sabi ni Twix kay King pagkatapos niyang sulyapan ang wrist watch niya.

"May dumaan kasi sa office ko, at saka hindi mo ba ako nami-miss?"

Hay...heto na naman ako at parang nanonood lang ng sweet couple scene sa isang pelikula. Para rin lang naman walang nakikitang ibang tao ang dalawang 'to kapag magkasama na sila. Puro katamisan na lang sa mundo ang namamayani sa kanila.

"How are you, Ruby?" untag sakin ni King.

Napansin pala ako ng lalaking 'to, akala ko ay tuluyan na nila akong dededmahin.

"Oh...I'm fine, okay naman---bakit?"

"Anong bakit?" nagmamaang-maangan pang tanong ng lalaking 'to na halata na sa mukha niya ang nagbabadyang panunukso.

"Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Twix, look at him." napamulagat na tanong ko sa kanya nang mahalata ko ang pilyong ngiti niya.

"What? Nothing's wrong with his face..." nangingiting sagot ni Twix

"Stop it, both of you. Tigil-tigilan niyo ako sa kung anumang topic na ibabato niyo. Dyusko, pati ba naman 'tong lalaking 'to?"

Natawa ang dalawa na para bang isang nakakatawang joke ang sinabi ko.

"Chill! Gusto ka lang naman namin imbitahin sa bahay for dinner." si King

Nangunot ang noo ko.

"Dinner? Parang wala namang nai-mention ang misis mo tungkol diyan? At saka anong bahay ang tinutukoy mo eh napakaraming bahay ang pagmamay-ari niyong mga Montereal kayo..."

"Ahm...nawala sa isip ko pala. Thanks for reminding, sweetie... Sa Grand Mansion ang venue." si Twix

Grand Mansion?!

Doon din ginanap ang reception ng kasal nila kaya alam kong nakakalula sa laki ang Mansion na 'yon.

"Bakit? Anong meron?"

"Wala...kaunting salu-salo lang naman. You have to come, magtatampo si Mama Sandra sa'yo."

Kaunting salu-salo daw...eh wagas kung magpakain ang mga Montereal. -__-

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!