Chapter 23. The Ruby Spell.

7.7K 252 4


Z's POV


"Something happened to you..." deklara ni Hanz habang nakakunot ang mga noo niya

Kasalukuyan kaming nasa loob ng K6 VIP Room at nakaharap sa akin ang lima. Kumakain ng chips si Ken habang si Enzo naman ay pinapakyaw ang choco almond fudge ice cream na dapat sana ay kay Drew. Wala namang nagawa ang huli at pinagkasya na lang ang sarili sa pagkain ng pretzels.

Si King naman ay nakaupo sa tabi ni Hanz at tangan ang isang coke in can.


"You didn't go for a haircut pero bakit mas maliwanag ngayon ang mukha mo?" si Ken

"I know what happened to him..." nakangising sabi ni Drew

"Oh yes, I do..." singit naman ni King

"Z...you better start talking." si Enzo

Natawa na lang ako sa mga reactions nila. Hindi ko alam kung ganoon na ba talaga ako ka-obvious o talaga lang bang may nagbago sakin?

"Man... I know that look." si Hanz

"Oh yes... I got that same look not too long ago." si King

"Alejandro, yours was 'The Twilight Effect." si Drew

"And still is..." nakangiting sagot ni King

"Hmmm... I think we should call it The Climate Change." sabi ni Enzo na dahilan para matawa silang lahat.


"Much more like... The Ruby Spell." nakangiting sagot ko

"Hah! Now you're talking. So...care to provide us some details?" si Ken

Trust me, hindi ako titigilan ng mga 'to hangga't hindi nila nakukuha ang sagot na gusto nilang malaman.


"Well... I asked her out... We went for a date...then I asked her to be my girlfriend."

"And?"

"That's it?"

"Yeah...that's it."

"So...kayo na?"

"Nope."

"Dude, she rejected you?"

"That's also a 'No'."

"Then what's your status?"

Huminga ako ng malalim. Gayunpaman ay magaan na magaan ang loob ko because we spent a beautiful night together.

"Ano pa nga ba? Eh di M.U." sabi ni Drew

"I don't believe in mutual understandings. Sounds like 'fling' to me." si Hanz

"Hindi lang naman 'mutual understanding' ang meaning 'non." si Enzo

"Eh ano?" litong tanong ni Ken

"M.U.---Malapit nang Umoo."

"Yeah, man! You're a genius!" sabi ni King na nakipagfist-bump kay Enzo

"Boys, enough. I just feel good right now so...who wants pizza?" natatawang pag-iiba ko ng topic

"Tss... Damn that Tyrell." naiiling na lang na sambit ni Hanz

Nagkibit na lang ako ng balikat at hindi na rin mapalis-palis ang pagkakangiti ko.

I don't know... I just couldn't help but smile today...

Siguro nga apektado na talaga ako...

I'm under Ruby's spell..."Oh...tapos?" nangalumbabang tanong ni Twix

Simula pa kaninang umaga paggising ko ay hindi na ako tinantanan ng mga 'to. Sina Dove, Cheese at Twix ang mga bisita ko first thing in the morning.

"Wala...hanggang dun lang."

"That's it?! Hindi mo man lang sinagot ang tanong niya?" si Dove

"Well... I did... I didn't say 'yes', I didn't say 'no'..."

"Eh ano nga?" si Cheese

I breathed deeply...

Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nagtapat si Z na may nararamdaman siya para sakin.


"Will you accept me as your man?"

Natulala ako. Totoo ba itong naririnig ko?

"I... I'm sorry... I didn't mean to rush things. I just can't keep it to myself anymore---"

"I feel the same way about you, Z..."

Sukat doon ay nawala ang worries sa mukha niya.

"I know... I felt it..."

"But... I... I-i don't know how to be with someone...to be in a relationship..."

He gave me a sweet smile...

"You don't have to give me an answer right now. Take your time... Tell me when you're ready..."

"Ok lang ba 'yon sayo?"

"Yup. Telling me that you feel the same way for me is much more than enough... And so...all I wanna do is to spend a little more time with you because I'm already under your spell..."

At pagkatapos niyon ay muli na naman niyang inangkin ang mga labi ko.

Oh God...

Unti-unti na akong nasasanay sa mga halik niya. He could kiss me me all day if I'd let him.


"So ano 'yon? Parang kayo na hindi?"

"Anu ba 'yan...sana umoo ka na lang. May pakipot-effect ka pa."

"Oo agad?"

"No, you should give him atleast a week."

"Maria Cristina, masyado nang matagal ang 1 week niyan. Twilight even said 'yes' after a day or two and then got married the month after...and got pregnant the month after. Why would you want to keep it that long? YOLO, girl!"

"Enrico David, you can atleast give Ruby enough time to be ready for heartaches."

"Heartaches?" kunot ang noong tanong ko.

"It's...uhm...let's just say it's a package deal. You know, when you fall in love...hindi lang puro saya. Sometimes, things happen and you should be ready of getting hurt." sabi ni Twix

"See? Twix gets it."

"Fine. Ano pa bang magagawa ko eh mag-isa lang ako."

"Girls...tama na ang argument. I really appreciate this. Just trust me...I'll know when I'm ready. Pero sa ngayon, hayaan niyo na muna akong ma-inlove, okay?" natatawang sabi ko sa kanila

"Hmmm...kumain na nga tayo. Nakakagutom ang usapang 'to." sabi ni Dove na dahilan para matawa kaming lahat.


And then we all went downstairs.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!