Chapter 35.The next morning. . .

7.3K 239 7


My head hurts.


Iminulat ko ang mga mata ko and I stared at the familiar ceiling.

This is not the ceiling that I should be staring at.

Iginala ko ang paningin ko at unti-unti kong nare-recognize ang paligid.

It was the same room Ruby showed me last night.

"How on earth did I get here?" confused na tanong ko sa sarili ko.

Yakap ako ng isang malambot at mabangong comforter na para bang ibinabad sa fabric conditioner nang ilang taon.

I looked under the blanket.

Shirtless. Boxers on, pants off.

Nasapo ko ang ulo ko.

"God, this is not happening."

The last thing I would do is to sleep here. I'm too considerate to give the woman her own space, besides the fact the she wanted me gone out of her sight.

Pagkalipas ng ilang minuto ay pinakiramdaman ko ang paligid. I can hear faint sounds from the outside of this room.

She must be cooking something dahil parang naririnig ko ang banggaan ng mga kitchen utensils. And that's a call for breakfast.

Iginala ko ang paningin ko at nakita ko ang mga gamit ko na nakapatong sa side table. I got up from the bed lazily, trying to balance myself. I grabbed my pants and slipped them on. I walked across the bedroom and opened the closet, may nakita akong tuwalya at kinuha ko iyon saka dumiretso sa banyo.

Naligo ako, hoping the throbbing pain in my head subside. Pagkatapos maligo ay nahiga ako ulit.

Ilang minuto pa ang pinalipas ko habang nakatunganga sa kisame, trying to remember what happened last night. . .although I remember dreaming about her. I was dreaming that she was kissing me.

I'm not usually a dead-drunk guy but. . . at times like this, it's because of a woman.

The last time I did, it was Amber.


RUBY

"Kailangan kong magsimba at mangumpisal bago pa ako mademonyo." Bulong ko sa sarili ko habang itinataob ang piniprito kong tilapya para sa agahan.

"What the hell were you thinking, Ruby?! Isa kang babaeng makasalanan!"

Inalis ko sa kawali ang nalutong isda at isinalang ang isa pa.

"Ano ka, feeling Maria Clara? Anong masama sa paghalik sa boypren mo?"

Para lang akong baliw na naninisi at nangangatuwiran sa sarili ko habang nagsasalitang mag-isa.

Nanggigigil ako sa sarili ko dahil napaubaya ako sa udyok ng damdamin ko.

I've put him in bed last night. Binihisan ko pa siya at kaawaan ako ng Diyos sa nakita kong mga abs at muscels kaya kinumutan ko na lang siya dahil natutukso akong haplusin ang katawan niyang batak sa kakisigan.

I even dared to sniff his neck!

He was like a sleeping Greek God---a gorgeously drunk Greek God.

At huli na nang ma-realized ko na hindi ko na napigilang halikan siya. Naghalo ang amoy-alak, pabango at ang male scent niya and oh boy. . .it was too ecstatic, it filled my senses.

He's too damn sexy!


"Maniac ka! Rapist! Maharot!" nanggigigil na sabi ko sa isda.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!