Chapter 22. Date.

8.5K 295 11


"Miss Ruby, may bisita ka...at ang gwapo niya!" kinikilig na tawag ni Kate.

"Naku, madam...tingin pa lang, ulam na!" bulalas naman ng baklang si Andy.

Mga crew sila ng cafe at nandito nga sila ngayon sa office namin ni Twix para ipaalam ang tungkol sa bisita ko raw na 'gwapo'.

"Kayong dalawa talaga...pakisabi na lang na tumuloy siya rito...at mag-behave kayo ha..." natatawang bilin ko sa kanila.

Tumalima naman ang dalawa na hindi pa rin mapuknat ang kilig nila sa kung sinuman ang dumating.

Hindi naman pwedeng si King dahil sinamahan niya si Twix sa OB-Gyne niya at ako lang mag-isa sa office ngayon.


"Hi! Busy?"

Mula sa bukana ng pinto ay tumambad ang nakangiting si Z. He was wearing white shirt na itinupi hanggang siko ang sleeves.

Hays...

Ang gwapo nga...at nakaka-inlove...

"Ah...hindi naman. Napadalaw ka? Maupo ka..." iginiya ko siya sa couch.

"I just wanted to make sure na okay na ang paa mo."

Naku naman...parang paa ko lang, nagawa pa niya akong bisitahin...


It's been two weeks since our vacation sa BHR. Magaling na rin ang paa ko na wala nang benda at nakapagsusuot na rin ako ng sapatos.

"Okay na ako...salamat. Iyon lang ba ang ipinunta mo rito?" nakangiting tanong ko.

He beamed. Iyong tipong may gusto siyang sabihin pero nahihiya lang.

"I...was just wondering...kung may gagawin ka ba after work?"

"Wala naman..."

"So...pwede ka bang ma-invite for dinner?"

Ahy dyusko Ruby...he's asking you out!

"O-oo naman..."

Lumiwanag ang mukha niya.

"I'll pick you up at 7?"

"Yup."

"Cool... I'll go ahead then, babalik na ako sa office. See you tonight?" tumayo na siya at lumapit sakin.

"See you tonight..." nakangiting tugon ko.

Lumapit siya sakin and gave me a peck on the cheek at umalis na.

Good Lord...he smelled like heaven...

Wala na bang katapusang kilig ang mararamdaman ko sa lalaking 'yon?


A few hours later...


"Dove, it's just dinner."

"Anong 'just dinner' ang sinasabi mong babae ka? A dinner with Zeus Venson Tyrell is not just any dinner. You should look stunning!"

"Don't you think it's too much?"

"I think so too..." sang-ayon ni Cheese sakin

"Yes...maybe let her try another one, Dove." suhestiyon ni Twix

"Haynaku! This is the third one already. Lahat na lang ng pinapasuot ko sa'yo, puro ka reklamo eh bagay naman lahat. Tingnan ko lang kung hindi laglag ang panga ng lalaking 'yon."

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!