Extra Scoop.

15K 371 24


Maririnig ang halakhakan at halu-halong kwentuhan ng mga bisita sa Villa Yelena. Open buffet ang setting habang may open bar sa pool area. The Tyrell Clan has quite a lot of friends kaya naman halos mapuno ang buong reception ng villa.

Halos okupado ang bawat sulok ng lugar kung saan idinaos ang napakaespesyal na selebrasyon.

Z and Ruby's Engagement Party.


Hindi alintana ang pagod sa pag-entertain ng mga bisita ang mga celebrant kahit pa ang ibig sabihin niyon ay lakad paroon at parito ang scenario nila.

Kampante namang nagre-relax sa pool area ang natitirang apat na single Elite Men. King was too busy taking care of his pregnant wife na pansamantalang nasa living room ng villa.

As usual, Dove is taking the spotlight dahil hindi mabilang ang mga taong gustong makipag-deal sa kanya. It seems like nobody has forgotten the dresses at the Montereal Wedding. He already dominated in the fashion world while Cheese became men's main attraction. Sayang nga lang at wala ni isa ang pinag-aksayahan niya ng oras.

Finally, napagpasyahan din ni Z at Ruby na tumungo sa pool area kung saan nandoon ang mga kaibigan nila. Maraang tumungo rin doon ang mag-asawang King at Twix. Dove knew how to quit for the night kaya hinila na niya si Cheese sa meeting place nila para naman makapagkwentuhan silang lahat ng maayos. Mabuti na lang at exclusive para sa kanila ang isang parte ng pool area kaya kahit may ilang mga tao ay my privacy sila.


"Man, another wedding in the making." si Enzo habang prenteng nakaupo sa lounging chair.

Hanz met eyes with Drew and shrugged their shoulders.


"There you are, guys!" bati ni King na akay-akay ang asawang si Twix.

"Hey, Big Daddy!" bati naman ni Ken habang pinapapak ang isang buong roasted chicken.

"Wow...your baby looks like a very large watermelon from the outside." nanlalaki ang mga matang komento ni Enzo

Humalakhak ang mag-asawa.

"Three months to go!" si Twix na hindi mapalis ang pagkakangiti.

"Oops! Incoming couples!" bati ni Hanz sa palapit na sina Z at Ruby.


"I thought I'm never gonna make it here." si Z na napakalawak ang ngiti habang kahawak-kamay ang magiging kabiyak niya.

"Yup. This party is killing me, but I'm so damn happy." si Ruby na nakipagtitigan sa fiance

They locked eyes and then kissed.

"Hoy! Magtira naman kayo para sa honeymoon niyo!" sabi ni Dove mula sa likuran ng dalawa na kasunod naman si Cheese na nakangiti.


"Ah... I could use some little space from the ballroom. Those men are like vultures." maarteng reklamo naman ni Cheese.

"I can see why." nakangiting sagot ni Hanz sa huli.

Kung ibang lalaki lang ang nagsalita ay siguradong tatarayan ni Cheese pero hindi nangyari iyon. Sukat doon ay malawak na nginitian ni Cheese si Hanz na dahilan para mapataas ang kilay ni Enzo na nakapagtatakang wala sa mood na makipaglandian sa mga lady guests.

"Maybe because you're too dressed up for a party." bored na komento ni Enzo

"Excuse me?" nanlilisik ang mga matang baling ni Cheese sa kanya

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!