အပိုင္း (၄၆) ေခါင္းကိုမိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္း

1.8K 273 28
                  


((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၆)
ေခါင္းကိုမိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္း

💊💊💊

ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ တံခါးေပါက္ဝသို႔ ေရာက္သည့္အခါ အထဲမွ စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ခုန္ေပါက္ထြက္လာသည္​့ သူ႕ေဆးဆရာေလးကိုျမင္ေတာ့ အနည္းငယ္ အံ့အားသင့္သြားသည္။

သူ၏ေဆးဆရာေလးသည္ သာမာန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မ်က္ႏွာအမူအယာေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပတတ္ေသာ္လည္း အခုလို စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္႐ႊင္တာမ်ိဳးကိုေတာ့ ေတြ႕ရခဲလွသည္။

ဘာမ်ားျဖစ္လို႔ပါလိမ့္?

ကုက်ိဳးသည္ ေျပးထြက္လာၿပီးေနာက္ သူ႕ကိုယ္သူ႕ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားေနမွန္း သတိထားမိသြားကာ ခ်က္ခ်င္း ကိုယ္ရွိန္သတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူက အသံႏွိမ့္ၿပီး ခပ္တိုးတိုးေျပာလိုက္သည္။

"ထ်န္းဟန္သခင္ေလး၊ ကြၽန္ေတာ္ <<ဇီဝမရဏဆူး>> သိုင္းက်မ္းကို ဘယ္လိုက်င့္ႀကံရမလဲဆိုတာ သိသြားၿပီ!"

ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏ မ်က္ဝန္းမ်ားက အေရာင္ေတာက္သြားကာ:

"အို?"

သူက ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ သူႏွင့္ ကုက်ိဳးတို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူတူေနသည့္ အခန္းထဲသို႔ လွမ္းဝင္လိုက္သည္။

လုံရိႏွင့္ လုံအာ့က အခန္းအျပင္ဘက္တြင္ တံခါးေစာင့္အျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

တံခါးပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အထဲမွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျပင္ဘက္မွ မည္သူမွ် မၾကားနိုင္ေတာ့ေခ်။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ထိုင္လိုက္ကာ ေမးသည္။

"အားက်ိဳး အေသးစိတ္ေျပာျပနိုင္မလား?"

ကုက်ိဳးကလည္း အေစာႀကီးကတည္းက ေျပာျပဖို႔ စီစဥ္ထားသည္ပင္။ သူက ခ်က္ခ်င္းပဲ မဆိုင္းမတြ သူ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးကို အကုန္အစင္ ေျပာျပလိုက္ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ သူ႕စိတ္ဝိညာဥ္စြမ္းအား အေျခအ​ေနမ်ားကိုလည္း တစ္ခုမက်န္၊ ခေရေစ့တြင္းက် စီကာပတ္ကုံး ေျပာ​ျပလိုက္သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now